K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Policyjna pomoc

0

Rozpoczęła się 10. edycja konkursu pod nazwą „Policjant, który mi pomógł”. Intencją organizatorów jest wyróżnianie funkcjonariuszy, którzy w szczególny sposób działają na rzecz ochrony ofiar przemocy domowej.

To już jubileuszowa edycja konkursu organizowanego przez Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”. Objęty on jest patronatem komendanta głównego policji. Sierż. sztab. Marta Kandybowicz, p.o. oficera prasowego KPP w Lęborku podkreśla, że ten konkurs służy wyróżnieniu tych policjantów, którzy działają na rzecz ochrony osób dotkniętych przemocą w rodzinie.

Zgłoszenia w ramach obecnej edycji przyjmowane są do 31 maja. Marta Kandybowicz wyjaśnia, że można to zrobić na elektronicznym formularzu umieszczonym na stronie www.policjant.niebieskalinia.pl, albo tradycyjną pocztą, przesyłając zgłoszenie na adres: Niebieska Linia, ul. Korotyńskiego 13, 02-121 Warszawa.

– W zgłoszeniu należy należy podać dane kontaktowe zgłaszającego i dane policjanta, którego chcecie państwo wyróżnić oraz uzasadnienie tego wyboru. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi po koniec czerwca tego roku – dodaje policjantka.

KonkursPolicjant, który mi pomógł” ma nie tylko promować wzorowe postawy funkcjonariuszy. Chodzi również o udzielanie wsparcia tym z nich, którzy podejmują działania służące ochronie ofiar przemocy w rodzinie.

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.