K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Wybrana kategoria:  Bierkowo 

Bierkowo

Projekty 0

Granice administracyjne miasta Słupska powiększyć się mają o sołectwa Siemianice, Bierkowo oraz część Płaszewka. Początkowo miasto zabiegało o przejęcie 6 sołectw z gminy Słupsk. Przyłączenie 2,5 sołectwa ma wejść w życie 1 stycznia 2023 roku. Według nieoficjalnych informacji miasto Słupsk…

Varia 0

Wczoraj w mediach pojawiły się doniesienia o przygotowanym już rządowym projekcie rozporządzenia w sprawie zmiany granic Słupska. Do miasta miałyby zostać przyłączone sołectwa Siemianice, Bierkowo i część Płaszewka. Dziś wójt gminy Słupsk Barbara Dykier wydała w tej sprawie specjalne oświadczenie.…

Polityka 0

Mieszkańcy Bierkowa nie zgadzają się na przyłączenie ich sołectwa w granice administracyjne Słupska. Proponowane przez ratusz korzyści i gwarancje ich nie zachęcają. Twierdzą też, że sami sobie dobrze radzą i nie potrzebują „opieki” Słupska. Na włączenie kilku ościennych sołectw w…

Ekologia 0

Gmina Słupsk promuje działania proekologiczne. Dofinansowanie dla mieszkańców w ramach proponowanych programów dotyczy przede wszystkim inwestycji w odnawialne źródła energii i ciepłownictwo. Gmina Słupsk promuje na swoim terenie działania proekologiczne. Mieszkańcy mogą skorzystać z bogatej oferty programów. – Od wielu…

Edukacja 0

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Bierkowie stworzyli 4 jednostki pływające z klocków lego. W ostatnich dniach miały miejsce wodowanie statków oraz eksploracja stawu w Bierkowie. Kilkunastu uczniów Szkoły Podstawowej w Bierkowie zbudowało jednostki pływające z klocków lego, które nie tylko unoszą…

Edukacja 0

Dwadzieścia cztery karmniki dla ptaków zawisły na terenie Szkoły Podstawowej w Bierkowie. Placówka w ramach działań ekologicznych zorganizowała konkurs dla uczniów na najpiękniejszy karmnik. Dzięki młodym budowniczym ptaki będą miały gdzie się posilić w czasie zimy. Szkoła Podstawowa w Bierkowie…

Radni 2

Wniosek o odwołanie Mirosława Klemiato z funkcji przewodniczącego Rady Gminy Słupsk został złożony podczas wczorajszej sesji. Inicjatorem zmian jest radny Grzegorz Konopka. Radny Grzegorz Konopka ma zastrzeżenia co do działań podejmowanych przez przewodniczącego Rady Gminy Słupsk. Zdaniem radnego z Bierkowa,…

Społeczność 1

Mieszkańcy Bruskowa Wielkiego i Bierkowa pytają władze gminy, dlaczego zostali pozbawieni dotychczasowej ulgi w opłacie za wywóz śmieci. Stawka liczona od osoby wzrosła im z 4 złotych do 17, a mieszkają w bezpośrednim sąsiedztwie wysypiska. Mieszkańcy wsi sąsiadujących z Zakładem…

Technologie 0

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej zaprezentowało zmodernizowaną sortownię odpadów w Bierkowie. Nowe urządzenia mają zapewnić szybszą i lepszą segregację śmieci. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej zaprezentowało zmodernizowaną sortownię w Bierkowie. Remont rozpoczął się 10 miesięcy temu, i kosztował w sumie niemal 19 milionów złotych.…

Technologie 0

Różne modele rozdrabniaczy wielkich gabarytów testują w tych dniach pracownicy Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów PGK w Bierkowie. Maszyna demonstrowana w środę, 21 lutego, w ciągu godziny jest w stanie przerobić na wióry około 45 ton kanap, kredensów i wersalek. Wcześniej rozbiórką…

Inwestycje 0

W Bierkowie otworzono nowe skrzydło w szkole podstawowej. Inwestycja objęła budowę części dydaktycznej oraz kotłowni na biomasę. Koszt przedsięwzięcia wyniósł ponad 3,5 miliona złotych. Gmina Słupsk rozbudowuje swoją bazę edukacyjną. Właśnie otworzono nowe skrzydło budynku Szkoły Podstawowej w Bierkowie wraz…