K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Wybrana kategoria:  Przewłoka 

Przewłoka

Statystyki pokazują, że coraz więcej dzieci i młodzieży doświadcza kryzysów psychicznych. Młodym ludziom towarzyszy poczucie bólu, cierpienia, frustracji, smutku czy złości na skutek zdarzeń, z jakimi stykają się w szkołach, w relacjach z rówieśnikami, w domu, w konfrontacji z medialnymi…

Środowisko 0

Problem właściwego gospodarowania wodami opadowymi z punktu widzenia środowiska naturalnego dotyczy nie tylko aglomeracji miejskich. Słowińska Grupa Rybacka organizuje szkolenie na temat bioróżnorodności, która nierozerwalnie wiąże się z tym problemem. Wczoraj informowaliśmy o postępach w realizacji programu trawników deszczowych, który…

Wypadki 0

W niedzielę w Przewłoce płonął dawny Zajazd Bałtycki. Szybka interwencja straży pożarnej była na tyle skuteczna, że nieużytkowany od wielu lat budynek mocno nie ucierpiał. Zgłoszenie o pożarze budynku hotelowego, w którym niegdyś mieścił się Zajazd Bałtycki, strażacy otrzymali tuż…

Projekty 0

Słowińska Grupa Rybacka ogłosiła konkurs na dofinansowanie przebudowy lokalnej infrastruktury. Po pieniądze mogą zgłaszać się wyłącznie podmioty publiczne. Ponad 1,6 miliona złotych wynosi pula środków na rozwój infrastruktury dla lokalnej społeczności, którą dysponuje Słowińska Grupa Rybacka. O grant mogą ubiegać…