K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Nowy potencjał Inkubatora Technologicznego

0

 

Zarząd Województwa Pomorskiego udzielił dotacji z Programu Regionalnego Województwa Pomorskiego projektowi Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego w Słupsku, z którego efektów skorzysta co najmniej 96 przedsiębiorców. Z myślą o nich przygotowane zostaną specjalistyczne usługi doradcze.

W rozwoju małych przedsiębiorstw często na drodze do sukcesu pojawiają się bariery w postaci niedostatecznej wiedzy i braku praktycznych umiejętności w zakresie zarządzania, tworzenia nowatorskich prototypów czy budowania marki własnej. Dlatego każde wsparcie merytoryczne dla przedsiębiorców jest cenne dla prowadzonego przez nich biznesu. Jak poinformował marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk, Słupski Inkubator Technologiczny, którym zarządza Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego, zwiększy swój potencjał i możliwości o nowe, wysokospecjalistyczne usługi, co pozwoli mu jeszcze lepiej odpowiadać na potrzeby rozwojowe firm z powiatu słupskiego. Wszystko to za sprawą wybranego do dofinansowania projektu.

Małgorzata Pisarewicz, rzecznik prasowy UMWP, zaznacza, że przygotowanych zostanie dziewięć typów usług dla przedsiębiorstw. Oferowane będzie doradztwo w zakresie pomiarów 3D, inżynierii odwrotnej, prototypowni, wykorzystania pomiarów termowizyjnych, efektywności energetycznej, instalacji fotowoltaicznych, zarządzania strategicznego i optymalizacji procesów produkcyjnych, zagadnień prawnych i związanych z informacją patentową, a także ochrony wartości intelektualnej oraz kreowania marki przedsiębiorstwa. Zostaną również wyremontowane dwa budynki przy ulicy Obrońców Wybrzeża 4, a jego pomieszczenia wyposażone w nowy specjalistyczny sprzęt. Personel SIT skorzysta ze szkoleń.

Wartość inwestycji wynosi ponad 14,3 miliona złotych, z czego prawie 6,7 miliona to środki Unii Europejskiej. Kwota rozdysponowana została w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

(jwb)

 

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.