K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Obywatelska dyskusja

0

W lęborskim ratuszu dyskutowano nad wnioskami złożonymi do budżetu obywatelskiego na 2018 rok. Mieszkańcy miasta zgłosili w sumie 26 projektów, które zawierają zarówno propozycje inwestycyjne, jak i pomysły dotyczące organizacji społecznych akcji i imprez.

Spotkanie konsultacyjne miało charakter otwarty. Wnioskodawcy prezentowali swoje projekty wraz z ich uzasadnieniem, które zgłosili w ramach budżetu obywatelskiego w Lęborku na 2018 rok. Zdaniem przedstawicieli ratusza, ta forma obywatelskiej aktywności z roku na rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem mieszkańców miasta.

Wnioski są coraz lepsze i w tym roku wszystkie przeszły ocenę formalną pozytywnie – mówi Alicja Zajączkowska, doradca burmistrza Lęborka. – Jest coraz mniej uwag do zgłaszanych wniosków. Z tego widać, że mieszkańcy Lęborka uczą się je sporządzać i robią to coraz lepiej.

Projekty dotyczą przeprowadzenia na terenie Lęborka konkretnych inwestycji lub organizacji społecznych przedsięwzięć. Natomiast milion złotych to kwota, jaką przeznaczono do rozdysponowania na realizację propozycji zgłoszonych w trzech kategoriach. Alicja Zajączkowska wylicza: spośród 26 zgłoszonych wniosków 11 dotyczy uzyskania wsparcia w wysokości 200 tys. zł, 6 projektów zakłada uzyskanie dotacji w wysokości 40 tys. zł, a pozostałe należą do kategorii tzw. wniosków miękkich, czyli nie przekraczają 10 tys. zł.

Po procedurze weryfikacyjnej i rozpatrzeniu złożonych odwołań nastąpi publikacja listy projektów poddanych pod głosowanie. Zostanie ono przeprowadzone w dniach od 1 do 14 października tego roku.

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.