K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Obcokrajowcy na Pomorzu według ZUS

0

Coraz częściej na ulicach miasta można spotkać obcokrajowców. Są wśród nich nie tylko turyści, studenci, którzy przyjeżdżają na wymiany międzyuczelniane, ale także ci, którzy na Pomorzu znajdują zatrudnienie lub prowadzą własne firmy. Co na ich temat mówią dane ZUS?

Jak podaje regionalny rzecznik prasowy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Gdańsku, na koniec pierwszego kwartału 2017 roku liczba obcokrajowców zgłoszonych do ubezpieczenia emerytalno-rentowego przekroczyła 330 tysięcy. Według rachunków ubezpieczyciela oznacza to, że od połowy 2016 roku przybyło ich blisko 100 tysięcy. Około 190 tysięcy przybyszów z zagranicy to osoby będące pracownikami, a 16 tysięcy prowadzi własną działalność gospodarczą bądź współpracuje przy jej prowadzeniu. Należy oczywiście wziąć pod uwagę, że rzeczywista liczba obywateli innych państw pracujących w Polsce może być znacznie większa, ponieważ część z nich nie ma ubezpieczenia.

W województwie pomorskim ubezpieczonych w ZUS jest blisko 16 tysięcy cudzoziemców. To plasuje nasz region na siódmym miejscu w kraju. Z danych ubezpieczyciela wynika, że prawie połowę z nich stanowią pracownicy, ale jest też ponad 900 osób prowadzących działalność gospodarczą. Podobnie jak w całym kraju ponad 70 procent cudzoziemców ubezpieczonych w naszym województwie to obywatele Ukrainy. Za nimi najliczniejszą grupę stanowią Białorusini, których jest 728. Kolejni są Rosjanie (534) i Mołdawianie (293), którzy na czwartej pozycji zastąpili Niemców. W dalszej kolejności pozostają właśnie Niemcy, a następnie Brytyjczycy i Chińczycy.

(jwb)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.