K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Biała księga akwaparku

0

Jak już informowaliśmy, po analizie danych Prokuratura Okręgowa w Słupsku odmówiła wszczęcia postępowania w sprawie tzw. białej księgi akwaparku, czyli listy błędów i nieprawidłowości, jakie wystąpiły podczas budowy obiektu. Dokument ten został przez ratusz przekazany prokuraturze na początku marca tego roku.

Zdaniem obecnych władz ratuszowych nieprawidłowości i błędy znajdują się na każdym etapie realizacji akwaparku – od planowania poprzez zarządzanie i finansowanie. Najważniejsze z nich to zmiany w programie funkcjonalno-użytkowym już podczas trwającej budowy, jak również brak możliwości wskazania osób odpowiedzialnych za decyzje o kolejnych zmianach w realizowanej inwestycji. Prokuratura nie dopatrzyła się jednak kwestii niedopełnienia obowiązków lub ich przekroczenia przez Macieja Kobylińskiego w trakcie jego prezydentury i odmówiła wszczęcia postępowania.

Decyzja ta została zaskarżona przez prezydenta Roberta Biedronia. Władze Słupska wbrew twierdzeniom prokuratora zawartym w postanowieniu uważają, że Maciej Kobyliński przekroczył swoje uprawnienia i nie dopełnił obowiązków, czym przyczynił się do powstania szkody na rzecz miasta.

W tej chwili prokurator referent, który sprawę nadzorował, zapoznaje się z treścią tego zażalenia i ponownie analizuje całość zebranego materiału dowodowego. Decyzja, czy przekażemy zawiadomienie do sądu, czy też podejmiemy wskutek tego zażalenia postępowanie celem jego kontynuowania, podana będzie w najbliższym czasie – poinformował Jacek Korycki z Prokuratury Okręgowej w Słupsku.

Pierwsze działania uchwałodawcze w sprawie budowy parku wodnego w Słupsku rada miejska podjęła w roku 2008, chociaż zabiegi prezydenta Macieja Kobylińskiego o wprowadzenie do budżetu tej inwestycji sięgają początków jego prezydentury. Realizację tej inicjatywy rozpoczęto w roku 2011, a do użytku miała być oddana przed wakacjami w roku 2012. Obecnie jej ukończenie planowane jest na rok 2018.

(opr. jwb)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.