K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Miejsca przyjazne seniorom

0

W Słupskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Ekonomii Społecznej odbyła się uroczysta gala podsumowująca akcję „Miejsca przyjazne seniorom”. Podczas spotkania uhonorowano wyróżnieniami wszystkie angażujące się podmioty.

Słupskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Ekonomii Społecznej było w czwartek miejscem uroczystej gali podsumowującej czwartą edycję akcji „Miejsca przyjazne seniorom”. Jej celem jest tworzenie w mieście atmosfery przychylnej starszym osobom między innymi poprzez bonusy i zniżki cenowe w miejscach zaangażowanych w ideę przedsięwzięcia.

W tej edycji aż 19 podmiotów wystąpiło o odświeżenie certyfikatu, natomiast pojawiło się także dziewięciu nowych kandydatów, którzy złożyli wniosek o jego uzyskanie. Myślimy więc, że oferta „Miejsc przyjaznych seniorom” na terenie miasta staje się coraz bardziej atrakcyjna dla starszych mieszkańców – mówi Klaudiusz Dyjas, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku.

Osób osiągających wiek senioralny jest w Słupsku coraz więcej. Tym samym przedsiębiorcy uczestniczący w projekcie mają szansę dotarcia do sporego grona odbiorców, co w pewien sposób – zdaniem Klaudiusza Dyjasa – przekłada się na większe zainteresowanie ich handlową ofertą, a przy tym daje seniorom możliwość tańszego skorzystania z propozycji usług danego podmiotu.

Podczas gali każdy uczestnik otrzymał certyfikat, który poświadcza udział i zachęca do dalszej współpracy. Oprócz instytucji publicznych w akcję angażują się także prywatne firmy, które przygotowują dla osób starszych atrakcyjne propozycje spędzania wolnego czasu.

Osoby te nie muszą legitymować się żadnym dokumentem, można skorzystać z danej oferty, powołując się na akcję „Miejsca przyjazne seniorom”. Same firmy promują się tym certyfikatem, jest on wywieszony u nich w widocznym miejscu. To są m.in. kawiarnie, biblioteki, muzea, zakłady fryzjerskie czy siłownie – wylicza dyrektor MOPR-u.

Dodatkowe informację można uzyskać na stronie internetowej www.mopr.slupsk.pl. Tam również znajdzie się wkrótce pełna lista zaangażowanych w akcję podmiotów i usług świadczonych przez nie na rzecz słupskich seniorów.

(opr. jwb)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.