K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Dłużnicy bez prawa do zasiłku?

0

Regionalny rzecznik prasowy ZUS w Gdańsku informuje, że od 1 stycznia 2018 r. zostaną uproszczone zasady wpłacania składek. Płatnicy otrzymają jeden indywidualny rachunek bankowy, na który będą wpłacać składki jedną wpłatą. Cztery przelewy zastąpi jeden. To oszczędność czasu i niższe koszty obsługi płatności.

Wpłata zostanie proporcjonalnie rozdzielona na wszystkie opłacane ubezpieczenia. Na kontach dłużników będzie ona pokrywała najstarsze zaległości, co spowoduje długi za bieżące okresy. Będzie to skutkowało brakiem dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego. Ma to wpływ na korzystanie ze świadczeń, m.in. na wypłatę zasiłku chorobowego.

Aby uchronić płatników przed tym problem, ZUS w pomorskim wyśle do ponad 9 tys. dłużników prowadzących jednoosobowe działalności gospodarcze listy z ostrzeniem o skutkach zmian w prawie. Łączna kwota zadłużenia tych płatników przekracza 36 mln. złotych.

Jak informuje Krzysztof Cieszyński, w listach klienci ZUS znajdą informację, że spłata zadłużenia i odsetek za zwłokę oraz terminowe regulowanie bieżących składek pozwoli na korzystanie z zasiłków. Dowiedzą się także o możliwości wystąpienia z wnioskiem o rozłożenie zadłużenia na raty. Każdy, kto podpisze umowę przed 1 stycznia 2018 r. i będzie terminowo regulował należności, zyska pewność, że wpłaty będą rozliczane na składki bieżące i na raty, co umożliwi zachowanie dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego.

ZUS zachęca do kontaktu z doradcami ds. ulg i umorzeń. Przedstawią oni najdogodniejsze formy spłaty zadłużenia, dostosowane do indywidualnej sytuacji oraz pomogą w przygotowaniu i wypełnieniu niezbędnych dokumentów. (opr. rkh)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.