K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Albert remontuje

0

Słupskie Towarzystwo Pomocy im. Brata Alberta do 23 października musi zdążyć z przenosinami z ulicy Leśnej na Krzywoustego. Prace remontowe idą na tyle sprawnie, że organizacja prawdopodobnie zdąży z przeprowadzką przed tym terminem.

W byłym szkolnym budynku przy ulicy Krzywoustego trwają intensywne prace remontowe. Zakończono już montaż hydrauliki i oraz położono większość instalacji elektrycznych. Obecnie trwają roboty ogólnobudowlane, związane z przygotowaniem sanitariatów. W renowacji obiektu pomagają także sami podopieczni Towarzystwa im. Brata Alberta. Udało się również zebrać potrzebne wyposażenie do urządzenia sal, takie jak meble, szafy, stoliki i łóżka. Wszystko m.in. dzięki wsparciu materialnemu jednego z ośrodków wypoczynkowych. Meble do kuchni i magazynu przeniesione zostaną natomiast ze starej siedziby przy ulicy Leśnej. Inne sprzęty niestety nie nadają się już do eksploatacji, prawdopodobnie – mówi Joanna Chudzińska, prezes Towarzystwa – nie przetrwałyby nawet przewózki na nowe miejsce. Pomocy w przeprowadzce udzieli organizacji pozarządowej firma zewnętrzna.

Zgodnie z poprzednią decyzją miasta Towarzystwo musiało opuścić budynek przy Leśnej do 4 września. Ostatecznie magistrat udzielił prolongaty terminu przeprowadzki o prawie dwa miesiące. Wszystko wskazuje jednak na to, że do przenosin dojdzie wcześniej.

Aplikowaliśmy o środki zewnętrzne do ministerstwa i otrzymaliśmy je, dlatego w piśmie do pana Marka Biernackiego prosiliśmy o prolongowanie terminu opuszczenia Leśnej z 4 września do 23 października, bo wtedy dopiero zakończą się prace prowadzone przez firmy budowlane. Właśnie otrzymaliśmy pismo z Urzędu Miejskiego w Słupsku, potwierdzające zmianę terminu. Na pewno jako Towarzystwo chcielibyśmy dotrzymać tej daty – mówi Joanna Chudzińska.

W placówce Towarzystwa Pomocy im. Brata Alberta przy Krzywoustego funkcjonować będzie schronisko dla osób bezdomnych i ośrodek wsparcia. Ten ostatni zapewni potrzebującym pomocy usługi opiekuńcze. W obiekcie po szkole dach nad głową znajdzie około 60 osób.

(opr. jwb)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.