K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Każdy się liczy

0

Do 15 stycznia można składać do SOSiR-u wnioski o przyznanie nagrody za wyniki osiągnięte w 2017 roku. Zgodnie z nowymi zasadami o grant mogą ubiegać się także sportowcy niepełnosprawni.

Słupski Ośrodek Sportu i Rekreacji przeznaczy 50 tysięcy złotych na nagrody dla najlepszych sportowców w mieście. W porównaniu z poprzednimi konkursami w tym roku zmieniono reguły przyznania subsydium. Zamiast stypendium wypłacanego w transzach miesięcznych wprowadzono jednorazową nagrodę. Poszerzono też katalog osób, które mogą zgłosić się po sportowy grant.

Do wyróżnienia mogą pretendować zarówno zawodnicy pełnosprawni, jak uprawiający dyscypliny paraolimpijskie, przy czym nie trzeba być zrzeszonym w klubie działającym na terenie miasta, a jedynie je reprezentować.

Wprowadziliśmy także nagrodę o szczególnym znaczeniu promocyjnym – mówi Agnieszka Klimczak, dyrektorka SOSiR-u. Jeśli ktoś z wnioskodawców osiągnąłby szczególnie ciekawy sukces sportowy, również może ubiegać się o taką nagrodę.

Wnioski związane z sukcesem osiągniętym w 2017 roku można składać do 15 stycznia 2018. Wysokość przydzielonego grantu będzie zależeć od indywidualnej oceny wyniku zawodnika. Górne widełki subsydium ustalona na ponad 10 tysięcy złotych.

(opr. jwb)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.