K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Rewitalizacja przypieczętowana

0

Łącznie ponad 21 milionów złotych przeznaczono na rewitalizację obszaru Lębork Nowy Świat. W poniedziałek, 4 grudnia, marszałek województwa pomorskiego wraz ze swoim zastępcą oraz burmistrzem miasta podpisali umowę o dofinansowaniu projektów – społecznego i infrastrukturalnego.

W najbliższych latach prowadzone będą działania w ramach dwóch projektów „Odnowiony Lębork – rewitalizacja obszaru Nowy Świat” oraz „Ożywiony Lębork Nowy Świat – usługi społeczne dla mieszkańców obszaru rewitalizacji”. Ich realizacja będzie możliwa dzięki wysokiemu dofinansowaniu, które zostało przypieczętowane w lęborskim ratuszu podpisaniem umów przez marszałka województwa pomorskiego Mieczysława Struka, wicemarszałka Wiesława Byczkowskiego oraz burmistrza miasta Witolda Namyślaka.

Na procesy rewitalizacyjne przeznaczamy duże pieniądze, ale wiąże się to z tym, że w w ielu pomorskich miastach występują dość duże różnice społeczne w wielu dzielnicach i obszarach – mówi Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego. – Klasycznym przykładem jest Gdańsk, gdzie w takich dzielnicach jak Letnica, Nowy Port, Dolny Wrzeszcz czy Orunia występuje wiele negatywnych zjawisk społecznych. Jest to albo problem alkoholizmu, albo problem długotrwałego bezrobocia, niechęci do podjęcia pracy, albo jest problem doświadczany przez osoby niepełnosprawne, które nie mogą wyjechać ze swojego mieszkania. Często jest to problem identyfikacji z miejscem swojego zamieszkania. Wielu mówi, że są mieszkańcami drugiej albo trzeciej kategorii, a władze miasta nie dostrzegają ich potrzeb.

Ważnym elementem działań jest zaangażowanie lokalnej społeczności w proces rewitalizacji. Mieszkańcy mają poczuć się gospodarzami swoich dzielnic, ulic i podwórek.

Chodzi o to, by mieszkaniec mógł powiedzieć: mieszkam w dobrym miejscu w moim mieście. Identyfikuję się z tym miasta, chcę należeć do jego społeczności, pracować i działać społecznie. Chcę, żeby tutaj zostały moje dzieci, moje wnuki. Po prostu jest to moje miejsce na ziemi. Ale do tego, żeby tak się ten mieszkaniec poczuł, musi się zmienić infrastruktura i muszą zostać wyeliminowane negatywne zjawiska, które występują w niektórych częściach naszych miast – zaznacza marszałek Struk.

Najważniejsze przedsięwzięcia inwestycyjne to adaptacja bazy Zakładu Komunikacji Miejskiej przy ulicy Łokietka na klub osiedlowy „Baza” oraz zagospodarowanie dawnej kotłowni na zapleczu internatu Ośrodka Szkolno-Wychowawczego na placówkę wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży. Powstaną też nowe tereny rekreacyjne i zostaną przeprowadzone remonty domów i ulic. Łączna wartość rewitalizacji (społecznej i infrastrukturalnej) wyniesie przeszło 21 milionów złotych. (opr. rkh)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.