K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Poza szkolną ławką

0

Słupskie szkoły realizują ciekawe projekty edukacyjne. Mechanik uczył matematyki na podstawie nawigacji morskiej, a Szkoła Podstawowa nr 9 prowadziła program bezpieczeństwa wielokulturowego.

W Zespole Szkół Mechanicznych i Logistycznych podsumowano projekt „A może nad morze”. Do zadań podzielnych na zespoły uczniów należało wykorzystanie algebry w nietypowych ćwiczeniach. Między innymi próbowano zmierzyć rzekę Słupię i sprawdzić, jaki jest odpowiedni kąt nachylenia podjazdów dla wózków inwalidzkich. Młodzi pasjonaci algebry zbadali też za pomocą równań port w Ustce.

Planowaliśmy też, jak można by go ewentualnie powiększyć – mówi Beata Kloskowska, nauczycielka w ZSMiL – ale najważniejszym elementem naszych działań było, aby uczniowie zdali sobie sprawę z tego, że edukacja matematyczna i morska są bardzo mocno powiązane. A przecież w przyszłości trzeba by pomyśleć nad rozwojem Ustki oraz umocnieniem naszego Dwumiasta.

Przy współpracy z Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej uczniowie dowiedzieli się, jak szukać rozbitków na morzu i wytyczać kurs statków. Uczestnicy projektu „A może nad morze” starali się też przekazać swoją wiedzę młodszym kolegom i koleżankom.

Uczyliśmy ich, w jaki sposób matematyka może przydać się w życiu praktycznym. Mieliśmy też wiele wyjazdów, na których doszkalaliśmy umiejętności matematyczne. Byliśmy m.in. w Ustce na statku ratowniczym, który pływa po Morzu Bałtyckim. Tam także dowiedzieliśmy się sporo ciekawych rzeczy – mówi Maciek, uczestnik projektu.

Uczniowie przyznali, że wiedza, jaką zdobyli podczas kształcenia morsko-matematycznego, wyposażyła ich w umiejętności zastosowania teorii w działaniu praktycznym. Takie doświadczenie pomocne będzie także na egzaminie maturalnym, który wciąż przed nimi.

*

Również Szkoła Podstawowa nr 9 może pochwalić się swoim projektem, realizowanym w ramach Erasmusa. Od poniedziałku placówka gości partnerów z Litwy, Portugalii, Grecji i Turcji, którzy wymieniali się z gospodarzami swoimi doświadczeniami.

Projekt nosi tytuł „Młody Europejczyk, bezpieczny i świadomy obywatel świata”. Bezpieczeństwo rozumiemy w tym projekcie wielowymiarowo, staramy się poszerzać dzieciom wiedzę w zakresie bezpieczeństwa, uzupełniać ją – od rzeczy codziennych poprzez sytuacje wyjątkowe, różnego rodzaju zagrożenia aż po bezpieczeństwo międzynarodowe. To ostatnie wiąże się z nową sytuacją, w jakiej znalazła się Europa, z multikulturowością, napływem uchodźców i obawami, które się pojawiają – mówi Iwona Poźniak, koordynatorka projektu.

Zagranicznym gościom przybliżono już kulturę kaszubską. Zapoznano ich także z innymi mniejszościami i grupami etnicznymi, zamieszkującymi teren Polski. Natomiast dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 9 napisały listy z pytaniami do swoich rówieśników z innych krajów. Odpowiedzi posłużą do stworzenia prezentacji multimedialnej na temat społeczeństwa europejskiego.

(opr. jwb)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.