K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Przemysłowa z Korzenną

0

Zakończyły się roboty drogowe związane z budową ulic Przemysłowej i Korzennej w Lęborku. Obsługują one lęborską Specjalną Strefę Ekonomiczną i dzielnicę mieszkaniową Lębork Wschód. Łączny koszt inwestycji wyniósł ponad 2 miliony 600 tysięcy złotych.

Inwestycja obejmowała budowę ulic Przemysłowej i Korzennej w Lęborku, które łączy rondo.

Była to budowa dziewięćsetmetrowego odcinka – mówi Aleksandra Mielewczyk-Krawczyk, zastępca naczelnika wydziału realizacji inwestycji. – W ramach inwestycji oprócz jezdni wykonano ciągi pieszo-rowerowe po obu stronach, trzy wyniesione przejścia dla pieszych, a całość drogi została oświetlona trzydziestoma trzema słupami oświetleniowymi.

Na całej długości ulic wybudowano kanalizację deszczową, której elementem są zbiorniki rozsączające. Takie rozwiązania stosuje się przy budowie kanalizacji obsługującej dużą powierzchnię. Pozwala to na uniknięcie budowy kosztownych kolektorów o dużej średnicy.

Teren ten zaliczany jest do Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – zaznacza Aleksandra Mielewczyk-Krawczyk. – I, jak widać, jest to obszar, na którym powstają nowe zakłady. Całkowity koszt tej inwestycji to 2 miliony 600 tysięcy złotych.

Miasto na ten cel pozyskało 50-procentowe dofinansowanie z „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej”. Ponadto 300 tysięcy złotych przekazał też powiat lęborski. Pełen zakres robót wykonała firma POL-DRÓG z Drawska Pomorskiego. (opr. rkh)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.