K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Włynkówko protestuje

0

W podsłupskim Włynkówku powstaje fabryka mączki rybnej. Mieszkańcy, których postawiono przed faktem dokonanym, są zaskoczeni sytuacją i zamierzają zaprotestować przeciwko budowie. We wsi zbierane są już podpisy.

Na granicy gminy i miasta Słupsk, kilkaset metrów od ulicy Braci Staniuków, powstaje fabryka mączki i oleju rybnego. Mieszkańcy są zaskoczeni, bo dotąd nikt głośno ich nie informował o takiej inwestycji. Obawiają się uwalniającego się w trakcie przetwarzania ryb fetoru, który jest charakterystyczny dla tego sektora produkcji. W znajdującym się nieopodal Włynkówku zbierane są już podpisy pod petycją w sprawie oprotestowania budowy nowej hali. Obawy są na tyle duże, że mieszkańcy postanowili wziąć sprawy we własne ręce, organizując spotkania z samorządowcami, którzy mają przedstawić konkrety związane z realizowaną właśnie inwestycją. Nie kryją też swojego oburzenia sposobem prowadzenia przez władze gminy komunikacji ze społecznością Włynkówka w tak ważnej sprawie, jaką jest budowa na ich terenie zakładu produkującego mączkę rybną. Informacja zamieszczona dwa lata temu na stronie BIP czy też wywieszka zawiadomienia w gablocie przed sklepem we wsi nie wyczerpują formuły dialogu społecznego, wymaganego w takich sytuacjach.

Sołtys Włynkówka, Beata Grzech, zapewnia, że informacje o przygotowaniach do budowy nie były przed nikim ukrywane. Wszystkie wiadomości miały być udostępnione na miejscowej tablicy ogłoszeń, gdzie zwyczajowo obwieszczane są sprawy wsi. Mówi też, że inwestycja planowana była od trzech lat:

Byłam w gminie, pytałam. Wszystkie opinie środowiskowe były pozytywne. Dostałam także takie ustne zabezpieczenie od pani z ochrony środowiska, która mieszka w naszej miejscowości, że to będzie fabryka XXII wieku, że nic się z niej nie ulotni.

Również wójt Gminy Słupsk uspokaja, że okoliczni mieszkańcy nie muszą obawiać się rybiego fetoru. Zanim pozwolono inwestorowi na wbicie łopaty, sporządzono raport oddziaływania na środowisko, a na jego podstawie wydano decyzję środowiskową. Ponadto po uzyskaniu przez przedsiębiorstwo Paula Fish wymienionych zezwoleń gmina nie miała już prawa odmówić firmie przystąpienia do budowy.

Technologia, jaka zostanie zastosowana w tym zakładzie, zamyka wszystkie uciążliwości wodorowe nie tylko w granicach działki, ale i w kubaturze tego zakładu – mówi wójt Barbara Dykier. – Przewidziane są najnowocześniejsze filtry do utylizacji ewentualnego odoru. Cały proces technologiczny odbywać się będzie w układzie zamkniętym. Inaczej instytucje, które są bardzo rygorystyczne, jeśli chodzi o ochronę środowiska – w tym RDOŚ i Państwowy Inspektor Ochrony Środowiska – nie wydałyby pozytywnej decyzji.

Zastosowane w fabryce rozwiązania mają w 98 procentach wyeliminować uwalnianie się na zewnątrz przykrego zapachu. W następnym tygodniu, we wtorek i środę, 16 i 17 stycznia, Barbara Dykier spotka się z mieszkańcami, aby rozwiać ich wątpliwości dotyczące powstania fabryki mączki rybnej. Na zebraniu mają być również obecni przedstawiciele inwestora – przedsiębiorstwa Paula Fish. Środowe spotkanie odbędzie się w świetlicy we Włynkówku o godzinie 17.

(opr. jwb)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.