K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Granty dla artystów

0

Do 31 stycznia można składać wnioski o przyznanie stypendium prezydenta Słupska w dziedzinie kultury. Jednorazowo można otrzymać nawet 10 tysięcy złotych.

Do końca stycznia artyści i twórcy kultury mogą składać wnioski o przyznanie stypendium w dziedzinie kultury. O grant mogą ubiegać się zarówno osoby indywidualne, jak i instytucje kultury. W dokumencie należy zawrzeć zebrane doświadczenie i rekomendację opiekuna artystycznego lub związku twórczego. Można też spróbować zainteresować swoim pomysłem, mimo braku wcześniejszego doświadczenia w obszarze tworzenia sztuki. Taki projekt – zapewnia Magdalena Mijewska, dyrektorka Wydziału Kultury Urzędu Miejskiego w Słupsku – także będzie wzięty pod uwagę, ponieważ może się okazać genialnym strzałem na początek.

Maksymalna wysokość stypendium, które może zostać przyznane twórcy, wynosi 10 tysięcy złotych brutto. Kwota jest wypłacana jednorazowo i należy ją wydatkować na działalność artystyczną.

Albo to będzie czyjeś honorarium za skomponowanie czegoś lub nakręcenie, albo za przeprowadzenie cyklu warsztatów, albo też na zakup rzeczy, które są potrzebne – farb, płótna – aby zrealizować wystawę – mówi Magdalena Mijewska.

Laureaci konkursu powinni być znani za około dwa miesiące. Najpierw wnioski muszą przejść przez proces merytorycznej oceny. Zostanie on przeprowadzony przez specjalna komisję złożoną z osób związanych z kulturą w Słupsku.

(opr. jwb)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.