K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Czerwone punkty na mapie

0

Podsumowano zgłoszenia mieszkańców powiatu lęborskiego odnotowane na krajowej mapie zagrożeń bezpieczeństwa w ubiegłym roku. Przez cały 2017 pojawiło się aż 590 sygnałów o miejscach, w których dochodzi do różnego rodzaju nieprawidłowości. Każdy z nich został zweryfikowany przez policjantów.

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Lęborku podsumowali ilość i charakter zgłoszeń dokonanych przez Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa w 2017 roku. Odnotowano na niej aż 590 zgłoszeń. 342 zgłoszenia zostały potwierdzone, a spośród nich najwięcej dotyczyło przekroczenia prędkości. Było ich w sumie 209 z czego zweryfikowano pozytywnie 145. Dotyczących nieprawidłowego parkowania 60, zaś potwierdzonych 34. Sygnałów o spożywaniu alkoholu w miejscach niedozwolonych było 158, potwierdzono 102 takie sytuacje.
Potwierdzone zgłoszenia mają swój dalszy ciąg i konsekwencje. Policjanci stosowali pouczenia, ale nie obyło się też bez mandatów karnych. O złej organizacji ruchu (8 potwierdzonych zgłoszeń) lub też niewłaściwej infrastrukturze funkcjonariusze informowali też zarządców dróg.
Kolejną wyeliminowaną nieprawidłowością a naniesioną wcześniej na elektroniczną mapę było zgłoszenie dotyczące bezdomności na jednym z lęborskich osiedli. Na miejsce skierowany został dzielnicowy tego rejonu, który po rozmowie z mieszkańcami potwierdził przebywania bezdomnego mężczyzny w pomieszczeniach piwnicznych jednego z bloków. Dzielnicowy poinformował go o możliwości skorzystania z noclegowni, na co osoba ta wyraziła zgodę.

Korzystanie z interaktywnej mapy wpływa na zwiększenie bezpieczeństwa na terenie powiatu lęborskiego. Policjanci jednak po raz kolejny przypominają, że w sytuacji zgłaszania pilnej interwencji należy korzystać z numerów alarmowych 112 lub 997.

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.