K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

WKU wzywa

0

W powiecie słupskim Wojskowa Komenda Uzupełnień przystąpiła do przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej. Około 1500 osób będzie przebadane pod kątem zdolności do służby mundurowej.

Pomimo że obowiązkowy pobór został zawieszony dziesięć lat temu, to młodzi mężczyźni nadal muszą przechodzić kwalifikację wojskową. Na jej podstawie określa się zdolność kandydata do pełnienia służby w strukturach militarnych. W tym roku wezwanie do stawienia się przed komisję lekarską najpierw otrzymali mieszkańcy gmin z powiatu słupskiego.

W tym roku do kwalifikacji stawić się muszą dziewiętnastoletni młodzieńcy z rocznika 1999. Obowiązek ten dotyczyć będzie także części kobiet, które zgodnie z rozporządzeniem ministra obrony narodowej podlegają stawieniu się do kwalifikacji, czyli absolwentek szkół kształcących w zawodach medycznych i psychologicznych.

Kwalifikacja wojskowa służy nadaniu jednej z pięciu kategorii określających przydatność do wojska. Najwyższa „A” oznacza zdolność do służby, natomiast najniższa „E” trwale uniemożliwia jej pełnienie.

Kwalifikacja to jednak tylko wstęp pozwalający lub nie założyć mundur. Ci, którzy z terenu naszego województwa wiążą swoją przyszłość zawodową z wojskiem, będą musieli przejść szczegółowe badania przed Wojskową Komisją Lekarską w Gdańsku. Dodatkowe badania obejmują także wiedzę z zakresu szkolnictwa wojskowego.

Jeżeli ktoś chce podjąć służbę zawodową, najpierw musi być zdolny do czynnej służby wojskowej, a potem taką osobę musimy dodatkowo przebadać pod kątem zawodowej służby wojskowej – mówi kom. Mirosław Olszewski z WKU.

Ocena zdolności do pełnienia służby kończy się wpisem do ewidencji i otrzymaniem znanej wszystkim zielonej książeczki. Obecnie wojsko zawodowe cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem wśród młodych ludzi. W tym roku na terenie 7. Brygady Obrony Wybrzeża prawdopodobnie powstanie oddział Wojsk Obrony Terytorialnej. Podania o przyjęcie do tej jednostki można już składać w Wojskowej Komendzie Uzupełnień.

(opr. jwb)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.