K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Harcerska Resursa

0

W tym roku rozpocznie się kompleksowa adaptacja Resursy na potrzeby nowej siedziby Hufca ZHP w Lęborku. Remont pomieszczeń znajdujących się w ratuszu przebiegać będzie pod nadzorem konserwatora zabytków i z kompleksową pomocą architekta.

Zmieni się lokalizacja Hufca ZHP w Lęborku. W ramach projektu pod nazwą „Otwieramy horyzonty!” nastąpi kompleksowa adaptacja Resursy, otrzymanej przez harcerzy od Urzędu Miejskiego w Lęborku. Funkcjonować ona będzie formalnie jako tzw. placówka wsparcia dziennego typu podwórkowego.

Remont uwzględnia dostosowanie obiektu do specyficznych potrzeb dzieci, młodzieży i ich rodzin, w tym osób z niepełnosprawnościami. Działania adaptacyjne będą odbywały się pod nadzorem konserwatora zabytków i opieką architekta. Zaplanowana całościowa renowacja Resursy uwzględnia zachowanie historycznego charakteru obiektu. Zostaną odnowione lub odtworzone wartościowych detale architektoniczne. Harcerze planują zachować również nazwę swej nowej siedziby, ponieważ każdy mieszkaniec Lęborka doskonale zna tę lokalizację.

Projekt „Otwieramy horyzonty!” realizowany jest w partnerstwie organizacji pozarządowej będącej również podmiotem Ekonomii Społecznej – Chorągwi Gdańskiej ZHP – reprezentowanej przez Hufiec ZHP w Lęborku oraz Starostwa Powiatowego w Lęborku. Samorząd powiatowy reprezentuje lęborskie  w tym partnerstwie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

Oprócz zadań inwestycyjnych realizowana będzie m.in. bogata oferta zajęć pozalekcyjnych, rozwijających uzdolnienia, zainteresowania i kompetencje uczestników projektu.

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.