K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Nowy wiceprezes SR

0

Z dniem 6 kwietnia 2018 roku Minister Sprawiedliwości powołał Ryszarda Błenckiego, sędziego Sądu Rejonowego w Słupsku, do pełnienia funkcji wiceprezesa Sądu Rejonowego w Słupsku na okres czterech lat.

Sędzia Ryszard Błencki dotychczas zajmował się orzekaniem w XIV Wydziale Karnym SR, a w ramach obowiązków przydzielonych mu na początku kwietnia przez prezesa Sądu Okręgowego Andrzeja Michałowicza pełnił także funkcję zastępcy przewodniczącego tego wydziału.

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.