K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Policyjny „Bicykl”

0

W minioną sobotę, 14 kwietnia, policjanci wydziału ruchu drogowego lęborskiej komendy przeprowadzili działania pod nazwą „Bicykl”. Akcja wpisała się w działania wojewódzkie, które mają na celu zmniejszenie liczby zdarzeń drogowych z udziałem rowerzystów.

Na terenie województwa pomorskiego, w celu zwiększenia bezpieczeństwa na drogach, policjanci przeprowadzili w sobotę, 14 kwietnia, działania kontrolno-prewencyjne pod hasłem „Bicykl”. Chodziło przede wszystkim o zmniejszenie ilości zdarzeń z udziałem rowerzystów oraz przypomnienie niechronionym uczestnikom ruchu drogowego o używaniu elementów odblaskowych.

Tego dnia w powiecie lęborskim policjanci nałożyli łącznie 10 mandatów karnych na kierujących pojazdami, którzy nie zastosowali się do przepisów prawa o ruchu drogowym oraz na pieszych przechodzących przez jezdnię w miejscach niedozwolonych. W trakcie działań wyeliminowano też z ruchu drogowego dwóch nietrzeźwych rowerzystów.

Policyjna akcja była kolejną okazją do wiadomienia pieszym i rowerzystom ich współodpowiedzialności za bezpieczeństwo w ruchu drogowym, jak i tego, że również oni mogą stać się sprawcami tragicznych w skutkach zdarzeń.

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.