K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Oktet wspaniałych

0

Rozstrzygnięty został doroczny konkurs na najlepszych słupskich wolontariuszy. Miasto wraz ze Słupskim Ośrodkiem Kultury wybrało tegoroczną ósemkę wspaniałych.

Rozstrzygnięto coroczny konkurs 8 Wspaniałych promujący i wspierający wolontariat wśród młodzieży z regionu słupskiego. Inicjatywa ma przede wszystkim propagować upowszechnianie zachowań prospołecznych w lokalnym środowisku. Ogólnopolskie wydarzenie organizowane jest od 1994 roku i od ponad dwóch dekad inspiruje młodych do czynienia dobra. Słupsk do akcji przyłączył się w 1995 roku jako pierwsze miasto z Pomorza.

Niezmiennym problemem komisji konkursowej jest wyłonienie z grona zgłoszonych tylko ośmiu laureatów – mówiła Jolanta Krawczykiewicz, dyrektorka Słupskiego Ośrodka Kultury. Nie inaczej było podczas tegorocznej edycji. Jak można wyłonić zwycięzców, gdy sami kandydaci nie chcą hałasu wokół siebie uważając, że nie robią niczego nadzwyczajnego i nie zasługują na laury? Młodzi ludzie po raz kolejny zachwycili empatią, ofiarnością, bezinteresownym zainteresowaniem, poświęceniem, wytrwałym niesieniem pomocy potrzebującym. Wszyscy zgłoszeni są wspaniali.

Formuła konkursu obliguje jednak do wybrania tych najwspanialszych. Komisja po wnikliwej analizie wniosków i przesłuchaniu 19 kandydatów wyłoniła finałową ósemkę. Wśród wyróżnionych znaleźli się uczniowie szkół podstawowych i liceów, bo pomoc można nieść bez względu na wiek. Wielu z nich cały swój wolny czas poświęca dla innych.

Maciej Wołk, laureat konkursu 8 Wspaniałych uważa, że wolontariat to pomaganie innym, włączanie się do innych akcji oraz ich organizowanie, by jak najwięcej ludzi zaangażować w pomaganie innym. Inny z laureatów Nikolas Żurawski podkreśla, że bycie wolontariuszem nie wymaga wyjątkowych cech. Wystarczy chcieć i mieć wolę działania na rzecz osoby potrzebującej.

Teraz młodzi wolontariusze zostaną zgłoszeni do konkursu ogólnopolskiego. Tutaj Słupsk również ma się czym pochwalić, ponieważ na tym szczeblu zgłoszeni miejscowi laureaci także otrzymali wiele nagród. Sami wyróżnieni, jak zawsze skromnie podkreślają, że laury są dla nich drugorzędne a najważniejsza jest misja pomagania innym.

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.