K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Wizualizacja domów dziecka

0

Już wkrótce na działkach należących do powiatu lęborskiego powstaną dwa domy dziecka. Aktualnie trwają prace projektowe. Udostępniono już wizualizację nowych obiektów.

W związku z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej powiat lęborski postanowił wybudować domy dziecka, które w pełni zabezpieczą potrzeby społeczne w tym zakresie. Wkrótce na działkach na terenie gminy Nowa Wieś Lęborska powstaną dwa nowoczesne budynki, wzniesione z myślą o stworzeniu ośrodka opiekuńczo-wychowawczego. Aktualnie trwają prace projektowe. Przygotowano już wizualizację obiektów.

Obecnie działająca placówka znajduje się w budynku przy ulicy Okrzei w Lęborku, gdzie trafiają dzieci od 10. roku życia wzwyż. Brakuje w niej jednak miejsca. Zgodnie z ustawą powiat musi zapewnić odpowiednie warunki przebywania podopiecznych do końca 2020 roku. Dlatego podjęto działania mające na celu budowę nowych obiektów, aby przed granicznym ustawowym terminem problem dalszego funkcjonowania placówki rozwiązać.
Zdaniem osób zarządzających czynnościami opiekuńczymi i pieczą zastępczą lęborska placówka dysponuje świetną kadrą wychowawców i opiekunów, którym brakuje jedynie nieco lepszych warunków do pracy z młodzieżą. Przede wszystkim jednak budowa nowych obiektów przyniesie korzyści samym wychowankom, którzy będą mieli możliwość funkcjonowania w warunkach niemal domowych.

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.