K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Rozwód już nie w Sekcji Rodzinnej

0

Sąd Okręgowy w Słupsku informuje o zmianach w strukturze organizacyjnej. Zarządzeniem nr 181/2018/adm. z 12 kwietnia 2018 roku Prezes Sądu Apelacyjnego w Gdańsku zdecydował o zniesieniu z dniem 1 lipca 2018 roku Sekcji Rodzinnej funkcjonującej w ramach I Wydziału Cywilnego Sądu Okręgowego w Słupsku. Sekcja ta dotąd zajmowała się rozpoznawaniem w pierwszej instancji spraw o rozwód, separację i unieważnienie małżeństwa, które teraz znajdą się bezpośrednio w kompetencjach Wydziału Cywilnego SO w Słupsku. (jwb)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.