K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Resocjalizacyjne wyzwania

0

W sali rajców lęborskiego ratusza odbyła się już 12. edycja międzynarodowej konferencji pod hasłem „Resocjalizacyjne wyzwania. Kontekst nauki i etyki”. W spotkaniu uczestniczyli zagraniczni goście m.in. z Ministerstwa Sprawiedliwości Wielkiej Brytanii.

W Lęborku, 29 czerwca, zorganizowano kolejną edycję międzynarodowej konferencji naukowej, w której udział wzięli m.in. kuratorzy sądowi oraz przedstawiciele środowisk akademickich. W tym roku referaty oraz moderowana dyskusja prowadzona była na temat resocjalizacyjnych wyzwań w kontekście nauki i etyki.

Tematem tej konferencji jest zajmowanie się problemami resocjalizacyjnymi, pomocą i wsparciem, a także szeroko rozumianym wykonywaniem orzeczeń sądowych – wyjaśnia dr Michał Szykut z UMK w Toruniu i ZKSS w Lęborku. – Spotykamy się tutaj, aby o tych problemach dyskutować w towarzystwie teoretyków, a przede wszystkim praktyków, ale także samorządów i organizacji trzeciego sektora w kraju i za granicą. W przyszłym roku mamy stulecie polskiej kurateli. W nawiązaniu do tego rozpoczęliśmy zupełnie nowe działania związane chociażby z pierwszym zlotem kuratorskich motocyklistów. W ten sposób staramy się cały ten obszar prezentować i promować. Myślę, że to się uda.

W prestiżowym przedsięwzięciu, polegającym przede wszystkim na wymianie doświadczeń, wzięło udział znamienite grono gości z Polski i zagranicy.

Gościmy trzydziestu zagranicznych uczestników z Ukrainy i Wielkiej Brytanii z gen. prof. Evgenem Barashem, rektorem Instytutu Służby Więziennej w Kijowie oraz Robertem Cotterellem z Ministerstwa Sprawiedliwości Wielkiej Brytanii. Dodam, że to jest nie tylko konferencja, nie tylko dyskusje i debaty, ale i międzynarodowy probacyjny turniej piłkarski, który się odbywa dwunasty raz. Mamy drużyny kuratorskie i związane z wymiarem sprawiedliwości z całej Polski i ze świata. I z tego bardzo się cieszymy – dodał Michał Szykut.

Konferencję współorganizowało Wielkopolskie Stowarzyszenie Kuratorów Sądowych w partnerstwie z Urzędem Miejskim w Lęborku. (opr. rkh)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.