K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

33. edycja Stryjewskiego

0

Miejska Biblioteka Publiczna ogłosiła kolejną edycję Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im. Mieczysława Stryjewskiego. Konkurs ma charakter otwarty, mogą w nim wziąć udział poeci i prozaicy, zrzeszeni i niezrzeszeni w organizacjach twórczych.

Konkurs obejmuje dwie kategorie: poezję i prozę. Tematyka utworów nie jest ograniczona, tym niemniej organizatorom zależy na uwzględnieniu tematyki regionalnej. Przewidziana jest też kategoria specjalna – utworów nadesłanych przez mieszkańców powiatu lęborskiego, które należy na kopercie oznaczyć literą „L”. Adres nadsyłania prac: Miejska Biblioteka Publiczna, ulica Armii Krajowej 16, 84-300 Lębork. Termin zgłaszania upływa 30 września tego roku.

Organizatorzy przewidują nagrodę główną Grand Prix Marszałka Województwa Pomorskiego oraz trzy nagrody w kategorii poezji i trzy nagrody w kategorii prozy. Ponadto przewidziane są nagrody specjalne ufundowane przez burmistrza Lęborka, Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana oraz zrzeszenie kaszubsko-pomorskie.

Rozstrzygnięcie 33. edycji Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im. Mieczysława Stryjewskiego i uroczystość wręczenia nagród odbędzie się 23 listopada o godz. 17 w Lęborskim Centrum Kultury „Fregata”.

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.