K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Topografia bezpieczeństwa

0

Komendant powiatowy policji w Lęborku zaprasza mieszkańców na debatę społeczną dotyczącą bezpieczeństwa życia w mieście. Wśród tematów pojawi się m.in. funkcjonowanie krajowej mapy zagrożeń bezpieczeństwa.

Poczucie bezpieczeństwa jest podstawową potrzebą każdego człowieka, decydującą w dużej mierze o jakości jego życia. Z inicjatywą debaty społecznej o stanie bezpieczeństwa w przestrzeni miejskiej wyszedł komendant powiatowy policji w Lęborku. Spotkanie z lęborczanami i mieszkańcami powiatu, którzy chcą podzielić się spostrzeżeniami na temat zagrożeń ładu w funkcjonowaniu lokalnych społeczności, odbędzie się 29 sierpnia o godzinie 16.20 w siedzibie Rodzinnych Domków Działkowych przy ulicy Armii Wojska Polskiego 7. Tematami rozmów będą kradzieże i włamania, do jakich najczęściej dochodzi w danych rejonach, zasady regulujące uczestnictwo pieszych i kierujących pojazdami w ruchu drogowym oraz niebezpieczne sytuacje związane z rozbojami czy wybrykami chuligańskimi. Debata będzie też okazją do zapoznania mieszkańców Lęborka i okolic z działaniem aplikacji na urządzenia mobilne Moja Komenda, dzięki której w sytuacjach kryzysowych szybko można skontaktować się z właściwym dzielnicowym. Zaprezentowana zostania także krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa, będąca platformą rejestrującą zamieszczane przez obywateli informacje o sytuacjach, które w ich odczuciu są kryminogenne bądź odbierane jako przestępstwa czy wykroczenia. (jwb)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.