K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Aktywny senior

0

W Wicku powstaje klub „Senior +”. W budynku po byłej straży gminnej ukończono już prace remontowe na potrzeby utworzenia miejsca spotkań, integracji i aktywnego działania mieszkańców gminy w dojrzałym wieku.

W Wicku powstaje klub, który będzie udostępniony okolicznym seniorom. Zakończono już adaptację pomieszczeń na zakładane potrzeby, czyli miejsce spotkań osób będących w wieku emerytalnym i zainteresowanych aktywnym spędzeniem wolnego czasu.

Pomieszczenia zostały gruntownie wyremontowane i przystosowane dla osób niepełnosprawnych – mówi Monika Pawłowska z Urzędu Gminy w Wicku. – Czekamy tylko na zakup mebli, montaż wyposażenia i zaczynamy.

Całkowity koszt inwestycji to kwota 180 tysięcy złotych. Na utworzenie właśnie takiej placówki gmina uzyskała dofinansowanie w wysokości 150 tysięcy złotych z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu „Senior +”. Zabezpieczono również środki własne w wysokości 30 tysięcy złotych. Wykorzystanie pomieszczeń uzależnione będzie już od samych zainteresowanych, którzy będą mieli miejsce do spotkań integracyjnych i organizacji twórczych przedsięwzięć. (opr. hrk)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.