K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Staromiejska z parkingiem

0

Sprawdziliśmy, na jakim etapie znajdują się prace prowadzone na zapleczu ulicy Staromiejskiej w Lęborku. Oprócz wykonanej kanalizacji deszczowej do użytku ma być oddany również przebudowany parking.

Przez wakacje kontynuowane były roboty budowlane w centrum Lęborka. W efekcie rejon alei Niepodległości i ulicy Targowej w Lęborku zyskał odwodnienie z systemem urządzeń podczyszczających oraz z wylotem do rzeki Łeby. Główny cel to ochrona środowiska. Inwestycja przewidywała też odtworzenie nawierzchni parkingowej na zapleczu starówki.

Przebudowa kanalizacji deszczowej realizowana jest w ramach projektu „Poprawa działania systemów odprowadzania oraz oczyszczania wód opadowych i roztopowych z części zurbanizowanych w Lęborku”. Na jego realizacje miasto pozyskało dotacje z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego. Koszt tej inwestycji to blisko 1,5 miliona złotych, a wykonawcą jest przedsiębiorstwo budowlane Wójcik. W zeszłym tygodniu skończona została nawierzchnia asfaltowa parkingu. Pozostało wykonać nawierzchnię z kostki kamiennej ulicy Targowej, oznakowanie i trawniki – informował Jakub Celban z Urzędu Miejskiego w Lęborku.

Finalizacja prac wykończeniowych zaplecza Staromiejskiej planowana jest na najbliższy piątek, 14 września. (opr. rkh)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.