K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Reklamy i studzienki do kontroli

0

Zarząd Infrastruktury Miejskiej rozpoczyna badania, które umożliwią pełniejsze wykorzystanie potencjału drogowego Słupska. Miasto liczy na zastrzyk pieniędzy z tytułu kar nałożonych za stwierdzone nieprawidłowości.

Prowadzone w Słupsku badania będą polegać na szczegółowym sprawdzeniu, czy pas drogowy jest wykorzystywany w sposób legalny. Kontrola obejmie elementy znajdujące się pod ziemią, jak i na jej powierzchni.

Wszystko co jest nad ziemią, na ziemi i pod ziemią będzie sprawdzane czy jest usankcjonowane – informuje Jarosław Borecki, dyrektor Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku. – Jeżeli nie, automatycznie będziemy wysyłali kary, wezwania do uzupełnienia, stwierdzenia faktów. Chcemy uporządkować i mieć pełną informację o tym, co jest nad i pod ziemią.

Zarząd Infrastruktury Miejskiej szacuje, że dzięki nałożonym karom miasto może odzyskać nawet kilka milionów złotych. Natomiast firma wykonująca zadanie otrzyma z tego określony procent przewidziany w umowie.

Zdarzy się coś, co jest w pasie drogowym niezgodnie z warunkami czy bez zgody zarządcy drogi, na przykład był planowany jeden kabel a są dwa, będzie wszystko sprawdzone. W momencie za te rzeczy, które nie posiadają decyzji na umieszczenie i na zajęcie pasa ruchu drogowego będą naliczane opłaty.

Jarosław Borecki

Analizie poddane będą nie tylko bilbordy i reklamy mieszczące się w pasie drogowym, ale również to, co znajduje się w studzienkach teletechnicznych. Chodzi o zidentyfikowanie użytkowników, którzy bez wiedzy miasta korzystają z jego infrastruktury. Na początek pilotażowo programem objęte będą trzy ulice. Jeśli badania przyniosą oczekiwane rezultaty, to zostaną przeprowadzone w całym Słupsku. (opr. rkh)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.