K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Przechodząc do realizacji

0

Sprawdziliśmy, na jakim etapie przygotowań do realizacji znajdują się poszczególne projekty obywatelskie. W ratuszu zapewniają, że powstanie zarówno szpilkostrada, jak i bezpieczne przejście dla pieszych przez ulicę Armii Krajowej w Lęborku.

Planowane jest rozpoczęcie projektu „Szpilkostrada – pewnym krokiem, bez potknięć przez Staromiejską”. Jest to inicjatywa obywatelska, która ma przyczynić się do podniesienia jakości życia w mieście poprzez wykonanie odcinka nawierzchni bez uskoków, umożliwiającego swobodne poruszanie się po lęborskiej starówce kobietom w szpilkach lub rodzicom z wózkami dziecięcymi.

Wyłoniony został już wykonawca – mówi Jakub Celban z Urzędu Miejskiego w Lęborku. – W środę mamy przekazanie placu budowy. Inwestycja obejmowała wymianę nawierzchni i nadanie odpowiednich spadków, by spływała woda. Bruk miał być wymieniony na płytki granitowe, ale okazało się, że Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji chce też wykonać swoje roboty budowlane, co spowoduje wydłużenie terminu wykonania, który został na początku ustanowiony na 30 listopada. Trzeba będzie skoordynować nasze zaplanowane prace z robotami MPWiK.

Kolejnym z zadań inwestycyjnych, które miało być wykonane w ramach Budżetu Obywatelskiego było bezpieczne przejście dla pieszych na ulicy Armii Krajowej w pobliżu sklepu wielkopowierzchniowego w Lęborku. Planowano, że powstanie ono w październiku tego roku. Niestety, na ogłoszone pierwsze postępowanie przetargowe nie wpłynęła żadna oferta. Procedura zostanie powtórzona.

Jest wyłoniony wykonawca oznakowania poziomego – mówi Jakub Celban. – Trzeba będzie wykonać malowanie znaków poziomych od skrzyżowania ulic Armii Krajowej i Czołgistów aż poza łuk na wysokości przychodni lekarskiej. Wystąpiliśmy również do Energi Oświetlenie w celu wymienienia oprawy przy przejściu tak, aby zwiększyć natężenie światła w tym miejscu.

Inwestycja na odcinku Armii Krajowej doczeka się finalizacji wraz z wyłonieniem wykonawcy. (opr. rkh)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.