K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Opieka i wychowanie

0

Niedługo rozstrzygnięty zostanie przetarg na budowę budynków dostosowanych na potrzeby placówek opiekuńczo-wychowawczych w Nowej Wsi Lęborskiej. Będą to dwa obiekty na działce należącej do powiatu lęborskiego.


Powiat ma obowiązek zapewnienia odpowiednich warunków przebywania młodzieży w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Podjęto więc działania mające na celu budowę nowych obiektów, aby przed granicznym ustawowym terminem – do końca 2020 roku – rozwiązać problem dalszego funkcjonowania tego typu placówek na terenie powiatu lęborskiego.

Przetarg został ogłoszony i 29 października nastąpi otwarcie ofert mówi Teresa Ossowska-Szara, starosta lęborski. Starosta ma obowiązek wybudowania domów opiekuńczo-wychowawczych. Ja je nazywam takimi przypominającymi quasi domami rodzinnymi. Do tego projektu przygotowaliśmy się bardzo sumiennie. Czekamy na oferty wykonawców, żebyśmy mogli z tą budową ruszyć.

Domki zostaną wybudowane na powiatowej działce w miejscowości Nowa Wieś Lęborska. Łukasz Łudziński ze Starostwa Powiatowego w Lęborku zdradza plany projektowe. Budynki będą przygotowane na przyjęcie 14 osób w każdym, a wśród nich także osób niepełnosprawnych. Szacunkowa wartość inwestycji wynosi ponad trzy miliony złotych.

Ostatniego dnia lutego złożyliśmy projekt z prośbą o dofinansowanie do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – informuje starosta. Czekamy na nie, ale inwestycje mamy już ujętą w projekcie. W tym roku przeznaczymy niewielką sumę na jej rozpoczęcie. Nawet, jeśli nie otrzymamy dofinansowania, to i tak powiat zrealizuje tę inwestycję.

Na realizacji przedsięwzięcia mają skorzystać przede wszystkim wychowankowie, którzy będą mieli możliwość funkcjonowania w warunkach przybliżonych do domowych. (opr. rkh)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.