K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Centrum w budowie

0

W tym tygodniu rozpoczęła się przebudowa historycznego centrum Lęborka. Zamknięto już odcinek ulicy Armii Krajowej. Na czas zamknięcia tego fragmentu ulicy postój taksówek przesunięto na parking przy placu Pokoju.

Stylem, wyglądem, użytymi materiałami oraz ozdobnymi latarniami ulice nawiązywać będą do wcześniej zrewitalizowanych ciągów komunikacyjnych (włącznie z Waryńskiego). Zakres prac w centrum miasta obejmuje budowę kanalizacji deszczowej oraz przebudowę ulic i chodników z kostki kamiennej i granitowej. Wyznaczone zostaną pasy rowerowe. Remont ulic uzupełniony zostanie o montaż ozdobnych ławek, koszy na śmieci oraz elementów małej architektury. Zasadzonych będzie ponad 40 drzew. Powstaną też nowe trawniki.

Przewidziana jest przebudowa siedmiu ulic – informuje Aleksandra Chowaniec z Urzędu Miejskiego w Lęborku. – Są to ulice Długosza, Armii Krajowej (od Wyszyńskiego do Młynarskiej), Franciszkańska, Młynarska, Chodukiewicza, Gdańska oraz Przyzamcze. W wyniku postępowania został wybrany wykonawca, Przedsiębiorstwo Budowlane „Wójcik” Wiesław Wójcik, z ofertą blisko 4 milionów złotych.

Pierwszym zamkniętym odcinkiem ulicy, na którym rozpoczęto już prace drogowe jest fragment Armii Krajowej. Konieczne było przesunięcie postoju taksówek na parking przy placu Pokoju – w okolice piekarni i banku PKO BP. Inwestycja realizowana jest w ramach projektu z dofinansowaniem unijnym „Skarby Lęborka – ukazanie dziedzictwa kulturowego miasta poprzez odratowanie i wyeksponowanie elementów zabytkowego centrum”.

Planowane są również prace archeologiczne. Prowadzone będą w pięciu miejscach, czyli na ulicach Franciszkańskiej i Chodukiewicza oraz w miejscu Bramy Gdańskiej. Dwa stanowiska wyznaczono też przy Przyzamczu – dodała Aleksandra Chowaniec.

Wszystkie prace mają zakończyć się w czerwcu przyszłego roku. (opr. rkh)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.