K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Dodatkowe ostrzeżenie

1

Na ulicy Poniatowskiego z jednej strony, a na Grunwaldzkiej z drugiej strony wiadukt kolejowego pojawiły się dodatkowe ostrzeżenia o jego gabarytach. Obok ustawowego znaku pionowego B-16 na nawierzchni tych ulic pojawiły się słowne ostrzeżenia o wysokości tej przeprawy.

Wiadukt kolejowy w ciągu ulic Poniatowskiego i Grunwaldzkiej nadal sprawia kierowcom ciężarówek wiele problemów. Chodzi o jego wysokość. Przejechać pod nim może auto nieprzekraczające wysokości 3,4 metra. Zdarzały się dość często sytuacje – co widać po śladach na konstrukcji wiaduktu – że usiłowano przejechać pod nim o wiele wyższymi pojazdami. Wprawdzie ostrzegają przed tym manewrem stosowne znaki pionowe, ale – szczególnie latem przy gęstym listowiu drzew – od strony ulicy Kopernika są one widoczne niemal w ostatniej potrzebnej na reakcję chwili. Przed kilkoma dniami zarządca drogi zdecydował o wzmocnieniu ostrzeżeń i na jezdni pojawiły się napisy informujące o niskim wiadukcie. Wymalowano je tak od strony Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, jak i od Kopernika. O ile jednak kierowca jadący ze Strefy ma czas i możliwość skręcenia w ulicę Fabryczną i objechania przeszkody, o tyle kierowca podążający ku Strefie na taką reakcję i skręcenie w ulicę Niemcewicza ma ułamki sekund. Napisy zostały umieszczone tuż przed skrzyżowaniem z tą ulicą. Na dodatek na wysokości linii ciągłej. Nieszczęśnikowi, który wcześniej nie dostrzeże tej możliwości pozostaje albo ryzykować przejazd pod wiaduktem, albo… zawrócić na dziurawym placu po byłym postoju taksówek bagażowych. (rkh)

DyskusjaJeden komentarz