K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Przysięga akademickich legionistów

1

W Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej imienia admirała floty Jozefa Unruga w Ustce odbyła się uroczysta przysięga 179 ochotników żołnierzy Legii Akademickiej i kadetów służby przygotowawczej Szkoły Podoficerskiej Marynarki Wojennej.

W pierwszych dniach lipca ponad 180 ochotników w tym 60 kobiet, różnych kierunków studiów, przekroczyło bramę Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej w Ustce, Zglosili się ochotniczo, aby odbyć podstawowe przeszkolenie wojskowe w ramach Legii Akademickiej i służbę przygotowawczą w korpusie podoficerów. Jest to program organizowany przez Ministerstwo Obrony Narodowej w porozumieniu z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Jego realizacja składa się z dwóch etapów, czyli teorii i praktyki. Zajęcia teoretyczne odbyły się w macierzystych uczelniach w trakcie roku akademickiego, natomiast część praktyczną ochotnicy odbywali w jednostkach wojskowych i ośrodkach szkolenia wytypowanych przez MON. Za nimi trzytygodniowy etap szkolenia podstawowego z żołnierskiego abecadła kończący się egzaminem i złożeniem przysięgi wojskowej. Udział w niej wzięli szef szkolenia 3. Flotylli Okrętów komandor Kazimierz Pulkowski, byli komendanci centrum, władze samorządowe Ustki, dowódcy jednostek garnizonów Słupsk i Ustka oraz licznie zgromadzone rodziny studentów Legii Akademickiej.

Zaszczytu złożenia przysięgi na sztandar centrum dostąpili szer. rez. Błażej Siekończyk, Jędrzej Mehring oraz mar. kadet Wiktor Kozłowski i Fabian Sienkiewicz. Słowa roty od legionistów przyjął komendant Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej komandor Grzegorz Okuljar.

Po wypowiedzeniu roty błogosławieństwa żołnierzom legionistom udzielił ksiądz kapelan komandor porucznik Grzegorz Golec. W okolicznościowym przemówieniu komendant Grzegorz Okuljar podkreślił znaczenie i wagę złożonego ślubowania. Skierował też do rodziców podziękowania za trud włożony w wychowaniu synów i córek, którzy w żołnierskich mundurach potwierdzili gotowość służby dla swojego kraju. Ośmiu nowo zaprzysiężonych żołnierzy zostało wyróżnionych listem gratulacyjnym.

Kpt. Robert Czerwiński z CSMW podkreślił, że zanim doszło do przysięgi wszyscy studenci musieli złożyć egzaminy i wszyscy je zdali. Po ukończeniu tego kursu studenci będą mieli czas na podjęcie decyzji o ewentualnej zawodowej służbie w mundurze.

Z informacji, które do nas napłynęły wynika, że studenci są bardzo zadowoleni ze szkolenia w Ustce. Zostali bardzo przychylnie przyjęci przez kadrę CSMW – dodał kpt. Czerwiński.

Jak zaznaczył st. szer. rez. Eryk Kuśmierczyk, trzy tygodnie szkolenia to ogromny wysiłek i mnóstwo nowej wiedzy do przyswojenia. Jako studenci nie odczuli, by wobec nich stosowana była taryfa ulgowa. Przyznał też, że nie spodziewał się tak intensywnego szkolenia.

Może służba wojskowa nie należy do łatwych, ale wielu deklarowało chęć zostania żołnierzami zawodowymi. St. szer. rez. Eryk Kuśmierczyk zapewnił, że jeżeli uda mu się zdać drugi moduł, podoficerski, będzie starał się o przyjęcie do wojska.

Uroczystość zakończyła się defiladą kompanii honorowej Szkoły Podoficerskiej Marynarki Wojennej oraz pododdziałów zaprzysiężonych żołnierzy legionistów. (opr. rkh)

DyskusjaJeden komentarz