K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Modernizacja sortowni

0

Sortownię na wysypisku śmieci w Bierkowie czeka modernizacja. Jej całkowity koszt wynosić będzie około 20 milionów złotych. Zwiększy ona wydajność segregacji odpadów o 150 procent. Nie wiadomo, jak wpłynie to na ceny usług świadczonych przez tę miejską spółkę.

Słupskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej modernizuje swoją infrastrukturę, a miasto nie może uporać się ze zbilansowaniem opłat za usługi spółki z opłatami wnoszonymi przez mieszkańców. Nieuniknione jest podwyższenie stawek za odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców. Obecnie naliczane są one na podstawie deklaracji składanych przez słupszczan. Z danych wynika jednak, że przy obecnym systemie naliczania opłat około 20 procent mieszkańców unika uiszczania opłaty lokalnej i ten brak pokryć muszą inni. Część słupszczan podaje mniejszą liczbę lokatorów niż jest ich w rzeczywistości. Z tego powodu włodarze szukają innego, rzetelniejszego sposobu naliczania śmieciowych opłat.

Jesteśmy – i moi najbliżsi współpracownicy, i pracownicy wydziału gospodarki komunalnej i środowiska, który bezpośrednio nadzoruje ten system – przekonani, że musi to być wskaźnik mierzalny, czyli w dalszym ciągu mamy wybór pomiędzy powierzchnią mieszkań a zużyciem wody. Skupiamy się bardziej na zużyciu wody, łącznie z tym, że przygotowujemy decyzję o tym, że każde mieszkanie musi być opomiarowane – mówi Krystyna Danilecka-Wojewódzka, prezydent miasta Słupska. – Jest to zadanie zarówno dla mieszkańców w mieszkaniach komunalnych, ponieważ tam najczęściej brakuje tego licznika, ponieważ większość, a może nawet wszystkie mieszkania spółdzielcze takie mają; mieszkania prywatne w 99 procentach także. W związku z tym to my musimy dokonać wysiłku wspólnie z najemcami, aby opomiarować mieszkania w budynkach komunalnych i pójść w kierunku – jeżeli nam się uda – mieszanym, od powierzchni i od wody, albo w jednolitym. Bardziej przyjazny wydaje nam się licznik wody, dlatego musimy się opomiarować.

Póki co, jest to w fazie idei. Być może wysokość stawek za odbiór śmieci ustalana będzie na podstawie ilości zużytej wody w lokalu, lecz jak wysokie będą to stawki i kiedy system ten wejdzie w życie, nie wiadomo. Natomiast pewne jest, że spółka miejska do otrzymanej dotacji w wysokości 13 mln złotych na modernizację sortowni będzie musiała dołożyć także swoje pieniądze. Dokładnie nieco ponad 3 miliony złotych. Pieniądze te w głównej mierze zostaną przeznaczone na linie technologiczną sortowania odpadów pochodzących z selektywnej zbiórki. Nowa linia będzie zapewniała przepustowość na minimalnym poziomie trzech ton śmieci na godzinę. W porównaniu z obecną, zapewni to skok wydajności na poziomie 150 procent. Postawiono również na automatyzację segregacji. Zakupione zostaną nowe separatory, które w przeciągu chwili będą w stanie oddzielić np. metale od plastików. Warto zaznaczyć, że nowe maszyny nie zastąpią pracowników, a znacznie pomogą im w pracy. Zakończenie modernizacji przewidziane jest na koniec tego roku. (opr. jwb)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.