K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Rekompensaty za tarczę

0

Ruszył wieloletni program rekompensat z tytułu tarczy antyrakietowej dla regionu słupskiego. Na jakie cele zostanie przeznaczone 90 milionów złotych?

Słupsk od dawna czeka na rekompensaty za umiejscowienie tarczy antyrakietowej w Redzikowie. Te od wielu lat były obiecywane, lecz dotychczas pozostawały jedynie w sferze obietnic. We wtorek, 6 sierpnia, na zaproszenie Piotra Mȕllera, posła ze Słupska i obecnego ministra w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, odbyło się w Warszawie spotkanie, podczas którego rozmawiano o rekompensatach za utracone korzyści z powodu budowy tarczy antyrakietowej.

Pan Piotr Mȕller przekonał premiera Morawieckiego, żeby porozmawiać z tymi samorządami, które odczuły bardzo bezpośrednio skutki tarczy antyrakietowej i potrzebują wsparcia – mówi Krystyna Danilecka-Wojewódzka, prezydent Miasta Słupsk. – Tym samorządem na pewno jest gmina wiejska Słupsk, na pewno starostwo powiatowe, ponieważ wspiera okoliczne gminy i na pewno wiele korzyści powinno mieć miasto Słupsk.

Rozmowy zakończyły się pomyślnie dla naszego miasta. Pieniądze zostaną pozyskane w latach 2020-2024 i będą one zapisane w budżecie państwa jako dotacja wspierające samorządy w wieloletniej prognozie finansowej. Na co zostaną one przeznaczone? Pomysłów było wiele. Wśród nich były przebudowa Hali Gryfii oraz budowa nowej hali sportowej obok Parku Wodnego „Trzy Fale”. Odstąpiono od tych pomysłów na rzecz prorozwojowych działań dla miasta, oraz poprawy jakości komunikacji.

Pamiętajmy o tym, że mamy zobowiązania wobec mieszkańców miasta, którzy o remont niektórych ulic upominają się od dawna i które pozwolą lepiej skomunikować się czy to z dzielnicą już istniejącą, czy też rozbudowującą się. Na przykład wiemy, że przystąpimy wkrótce ro remontu Piłsudskiego, bo mamy mieć na to 50 procent dofinansowania w ramach dróg samorządowych. Robilibyśmy ulicę Legionów Polskich, a te dwie ulice komunikują nas z osiedlem, które jest rozbudowywane. Potrzebowalibyśmy jeszcze wyremontować bardzo zaniedbaną ulicę Zygmunta Augusta, na której jest bardzo intensywny ruch. Pozostawiam swoje marzenia o porządnej bazie widowiskowo-sportowej na później, a dzisiaj chodzę twardo po ziemi i rekomenduję radnym, mieszkańcom miasta wykorzystanie tych pieniędzy dola takiego rozwoju Słupska, żebyśmy w przyszłości mieli pieniądze na inne nasze potrzeby. Mam nadzieję, że zyskam akceptację.

Szczegółowe omówienie potrzeb, planów oraz zapowiadanych na najbliższą przyszłość inwestycji przedstawimy po piątkowym wydaniu Faktów Dnia. (opr. rkh)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.