K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Ustka bliżej połączeń

0

Ustka zdaje się być coraz bliżej zneutralizowania swojego wykluczenia komunikacyjnego. Ustalenia poczynione przez włodarza miasta pozwalają sądzić, że przywrócone zostaną stałe połączenia tego nadmorskiego kurortu ze Słupskiem.

Wykluczenie komunikacyjne Ustki nie odnosi się tylko do połączeń kolejowych z centralną Polską, chociaż większość z nich ma charakter sezonowy. Problem leży znacznie bliżej i dotyczy przede wszystkim mieszkańców regionu. Od dłuższego czasu Ustka nie miała kolejowego połączenia ze Słupskiem.

My w czerwcu, jako samorządowcy plus Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego i Słupska Izba Przemysłowo-Handlowa, napisaliśmy apel do pana marszałka województwa pomorskiego o uruchomienie połączenia kolejowego między naszymi miastami, czyli między Słupskiem i Ustką – przypomina Jacek Graczyk, burmistrz Ustki. – Uważam, że jest to bardzo ważne. Brak tego połączenia jest bardzo dużym utrudnieniem dla nas wszystkich. Dla mieszkańców jednego i drugiego miasta oraz wszystkich przyległych gmin.

W miniony czwartek odbyło się spotkanie samorządowców regionu słupskiego z przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. Uczestniczyli w nim także reprezentanci zakładów pracy zlokalizowanych w Słupskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej.

PARR twierdzi, że z ponad trzech tysiące pracowników zatrudnionych w strefie część pracowników jest bezpośrednio zainteresowanych uruchomieniem tego połączenia – mówi burmistrz Graczyk. – Dlatego wierzymy, że w ślad za tym roboczym spotkaniem zostanie przygotowany rozkład jazdy i od grudnia tego roku to połączenie między Ustką a Słupskiem zostanie uruchomione. Dlaczego od grudnia? Bo trwają jeszcze prace przy modernizacji linii 405 i te prace mają się właśnie w grudniu zakończyć.

Burmistrz ma nadzieję, że w połowie września otrzyma informację z urzędu marszałkowskiego, że ustalenia wchodzą w fazę realizacji. (opr. rkh)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.