K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Remontują mury

0

Trwa remont miejskich murów przy ogrodzie zamkowym. Były w tak złym stanie technicznym, że groziły zawaleniem. Pieniądze na rewitalizację obiektu przekazał samorząd Słupska.

Stara miejska fortyfikacja od dawna prosiła się o porządny remont. Przez pewien czas mury przy zamku przed zawalaniem chroniły tylko drewniane podpory. Za ich ciągle pogarszający się stan były odpowiedzialne niekorzystne warunki pogodowe w postaci deszczów nawalnych, które podmywały konstrukcję. Zgodnie z przepisami obowiązek wyremontowania murów spoczywał na właścicielu działki, do której przylegają, a więc parafii Mariackiej. Niestety tej wspólnoty wiernych nie było stać na tak kosztowną inwestycję, ale po staraniach jej proboszcza miasto wzięło na siebie finansowy ciężar remontu. W kwietniu na ten cel Rada Miejska w Słupsku przeznaczyła 150 tysięcy złotych. Taką decyzję tłumaczono tym, iż fortyfikacja jest ważnym zabytkiem miasta i dobrem wspólnym wszystkich słupszczan dlatego należy o nią dbać pomimo przeszkód prawnych.

Obecnie odnawiana jest górna cześć muru, która wymagała pilnej interwencji. Na początku popękany odcinek fortyfikacji został rozebrany o następnie postawiony od nowa. Prace związane z rewitalizacją obiektu powinny zakończyć się w tym roku.

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.