K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Zawiadomienie o zanieczyszczeniu

2

Wakacyjny marsz równości zorganizowany przez Mikołaja Prynkiewicza nie zgromadził wprawdzie dużej liczby uczestników, ale fakty z nim związane trafiły do policyjnej kartoteki. Słupszczanin Ryszard Bogusz zawiadomił słupską policję o zanieczyszczeniu chodnika przez manifestantów.

W swoim zawiadomieniu złożonym 26 sierpnia w Komendzie Miejskiej Policji w Słupsku Ryszard Bogusz informuje organa ścigania, że „w dniu 23 sierpnia 2019 r. ok. godz. 14.30 doszło do zanieczyszczenia ulicy Bema w Słupsku – przed Teatrem Lalki Tęcza podczas zgromadzenia organizowanego przez pana Mikołaja Prynkiewicza. Obecni na miejscu funkcjonariusze Policji nie podjęli interwencji. Pomimo upływu trzech dni od zgromadzenia napis ciągle znajduje się na chodniku i szpeci swoim wyglądem okolicznych przechodniów.”

Na dowód tego, że malunek na chodniku może wyczerpywać znamiona popełnienia wykroczenia autor zawiadomienia przywołuje Art. 145 Kodeksu wykroczeń i wskazuje winnego. „Za powyższe zanieczyszczenie odpowiada organizator zgromadzenia pan Mikołaj Prynkiewicz oraz osoby bezpośrednio dokonujące malunku. Organizator zgromadzenia powinien wezwać osoby dokonujące zanieczyszczenia chodnika do zaprzestania tego, jednakże nie zrobił tego”. Ryszard Bogusz wnosi o wszczęcie postępowania w tej sprawie. Do zawiadomienia dołącza kopie zdjęć osób malujących chodnik.

Za czyn wskazany przez zawiadamiającego grozi kara grzywny do 500 złotych lub kara nagany. (rkh)

Dyskusja2 komentarze

  1. Bardzo ładnie „zanieczyszczony” chodnik! Oby tylko w taki sposób zanieczyszczano chodniki w naszym pięknym mieście!

  2. To raczej jednoosobowa nienawistna demonstracja Pana Bogusza nie zgromadziła zbyt wielu popierających. Marsz równości w Słupsku jak na niedogodną porę, brak promocji i wsparcia organizacji i sponsorów był bardzo liczny, co cieszy