K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Pamiętamy!

0

27 września jest dniem poświęconym Polskiemu Państwu Podziemnemu. Dziś obchodzone są uroczystości 80. rocznicy powstania tajnych struktur państwa polskiego w czasie II wojny światowej. 27 września 1939 roku generał Michał Tokarzewski-Karaszewicz utworzył wraz z innymi oficerami wojska polskiego konspiracyjną organizację wojskową pod nazwą Służba Zwycięstwu Polski. W jej miejsce 4 grudnia 1939 roku Władysław Sikorski, premier rządu RP na uchodźstwie, powołał Związek Walki Zbrojnej, który 14 lutego 1942 roku Naczelny Wódz Polskich Sił Zbrojnych przekształcił w Armię Krajową. Celem tej formacji było prowadzenie walki zbrojnej przeciwko okupantowi. Działania i funkcjonowanie tajnych struktur podporządkowane były polskiemu rządowi na emigracji.

W Słupsku także odbywają się uroczystości związane z 80. rocznicą powstania Polskiego Państwa Podziemnego. Obchody święta zaplanowano od wystawienia o godzinie 15.15 posterunków honorowych przez wojsko i harcerzy przy Pomniku Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej. Po Mszy Świętej w intencji Ojczyzny o godzinie 15.30 w kościele Mariackim początek mają mieć uroczystości przy pomniku Polskiego Państwa Podziemnego. W programie obchodów: odegranie hymnu państwowego i podniesienie na maszt flagi biało-czerwonej, odczytanie referatu okolicznościowego dra Tomasza Katafiasza, apel pamięci, salwa honorowa i złożenie kwiatów pod pomnikiem. (jwb, fot. IPN)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.