K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Zmiany w organizacji ruchu

0

W poniedziałek, 30 września, planowana jest zmiana organizacji ruchu w związku z przebudową ulic Legionów Polskich i Zaborowskiej. Zamknięty zostanie odcinek gruntowy od ulicy Piłsudskiego do Zauchy, natomiast odcinek ulicy Zaborowskiej z płyt betonowych będzie wyłączany z ruchu czasowo, w sytuacjach koniecznych ze względu na postęp prac modernizacyjnych.

Zmiana organizacji ruchu nastąpi także w związku z rozpoczęciem przebudowy jezdni ulic Szczecińskiej i Tuwima w Słupsku. Od poniedziałku, 7 października, roboty budowlane prowadzone będą na odcinku od skrzyżowania Szczecińskiej z Sobieskiego do wiaduktu i dalej do skrzyżowania z ulicą Kołłątaja. Ruch pojazdów zostanie ograniczony do dwóch pasów, po jednym w każdym kierunku.

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.