K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Drogi w formule PPP

1

Gmina Słupsk przystępuje do przetargu na budowę dróg w formule partnerstwa publiczno-prywatnego na osiedlu Siemianice. Łącznie powstanie ponad 12 kilometrów nowych połączeń komunikacyjnych.

Ponad 12 kilometrów nowych ciągów komunikacyjnych ma powstać w Siemianicach w ramach formuły partnerstwa publiczno-prywatnego. Przewidywany zakres działań obejmuje utrzymanie całoroczne dróg wraz z chodnikami, oznakowaniem drogowym i kanalizacją burzową. Wstępny termin na składanie wniosków to 8 grudnia bieżącego roku.

Jest to formuła, która pozwala na zrealizowanie w dość krótkim czasie większego zakresu inwestycji w taki sposób, że wybiera się partnera publiczno-prywatnego, który ma za zadanie wybudować daną inwestycję, sfinansować ją, a później w trakcie utrzymywania odzyskać środki, które zostały zainwestowane – mówi Adam Jaśkiewicz, zastępca wójta gminy Słupsk. – W naszym przypadku jest to druga tego typu inwestycja. Stosunkowo niedawno zakończyliśmy tę formułę na dwóch osiedlach w miejscowości Bydlino i Krępa Słupska.

Inwestycja obejmuje 28 odcinków dróg o długości od 60 do 1500 m. Na siedmiu odcinkach wybudowane będą całkowicie nowe drogi. Wszystkie ciągi komunikacyjne przewidywane do realizacji są połączeniami dojazdowymi. Prace obejmą tak zwane stare i nowe Siemianice.

Wykonawca będzie budował i przebudowywał drogi, ale powstaną też nowe chodniki, nowy kanał technologiczny, nowa linia oświetlenia, nowa sieć deszczowa – w całej miejscowości, a przede wszystkim znacznych rozmiarów zbiornik na wodę deszczową, który będzie odbiornikiem wód opadowych. Wykonawca zadba o usunięcie kolizji z istniejącą infrastrukturą i zinwentaryzowanie tego wszystkiego, a na koniec utrzymywanie całości w ciągu każdego roku następującego po odebraniu drogi – zakładany okres trwania umowy po podpisaniu to 15 lat.

Szacunkowa wartość całości inwestycji to ponad 61 milionów złotych. Współpraca partnerska z prywatnym wykonawcą jest korzystna dla gminy. (opr. jwb)

DyskusjaJeden komentarz

  1. Bardzo jestem ciekawa – w jaki sposób prywatny inwestor odzyska zainwestowane środki. Interesuje mnie też – które drogi w Siemianicach będą w ten sposób modernizowane. Czy Spacerowa, Ziołowa?