K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Pieniądze dla urzędu pracy

0

Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku otrzymał prawie 19 milionów złotych na aktywne formy łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizację zawodową w 2022 roku. To kwota o ponad 7 milionów większa niż w roku ubiegłym i druga pod względem wysokości w województwie pomorskim.

Na cały 2022 rok Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku pozyskał 18 mln 975 tys zł, które zostaną przeznaczone na aktywne formy łagodzenia skutków bezrobocia oraz na aktywizację zawodową. Ponad 10 mln z tej kwoty pochodzi z Funduszu Pracy, a reszta ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Tegoroczna pula, którą dysponuje urząd, jest o ponad 7 mln większa niż w 2021 roku i druga pod względem wysokości w województwie pomorskim.
– Pozwoliło nam to zwiększyć kwoty jednostkowe dla osoby, która chce rozpocząć działalność gospodarczą – informuje Paweł Kądziela, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku. – Przypomnę, że w 2021 roku maksymalna kwota, którą mógł przyszły przedsiębiorca uzyskać to było 20 tysięcy złotych, natomiast teraz możemy zaproponować osobie bezrobotnej 30 tysięcy złotych. Jeżeli mówimy o pomocy przedsiębiorcom, to na tak zwane doposażenia stanowiska pracy na skierowanego bezrobotnego PUP w 2022 roku będzie mógł przeznaczyć 30 tysięcy złotych na każdego bezrobotnego. Jest to także wzrost, bo rok wcześniej oferowaliśmy maksymalnie 22 tysiące na jednego skierowanego bezrobotnego.
W tym roku nowością jest także zwiększony z 6 do 12 miesięcy okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych z powiatu słupskiego. Wszystko za sprawą wyższego bezrobocia w powiecie, które według danych z końca 2021 roku wynosi 9,5% i oznacza brak pracy dla 3.200 osób. W Słupsku bez pracy pozostaje 2.100 osób, co daje bezrobocie na poziomie 5,8%. Ponadto podstawowa wysokość zasiłku wynosi 1.058,13 zł netto przez pierwsze 3 miesiące, w kolejnych miesiącach 840,70 zł. Aby otrzymać zasiłek trzeba przepracować 12 miesięcy w ciągu półtora roku.

Wzrost poziomu rejestrowanego bezrobocia nastąpił z początkiem pandemii w naszym kraju – przypomina Paweł Kądziela. – Wtedy poziom bezrobocia skoczył o 2 tysiące osób. Jeżeli natomiast mówimy o 2021 roku, to ten poziom kształtuje się bez zmian w stosunku do końca 2020 roku. W rejestrach mamy kilkadziesiąt osób mniej, jeżeli porównujemy grudzień 2020 do grudnia 2021.
Obecnie bezrobocie w Polsce wynosi 5,9%. Regulamin oraz wnioski dla bezrobotnych, którzy chcą skorzystać z różnych form pomocy są możliwe do pobrania ze strony internetowej urzędu. (opr. rkh)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.