K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Zajęcia w muzeum dla dzieci z Ukrainy

0

Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku uruchamia świetlicę dla dzieci z rodzin uchodźców z Ukrainy. Przyjmowane są dzieci od od 4. roku życia od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-15:00. Zajęcia odbywać się będą w budynku Białego Spichlerza przy ulicy Szarych Szeregów 12 w Słupsku.
Pracownicy muzeum chcą zapewnić dzieciom podstawową opiekę w czasie, kiedy ich rodzice i opiekunowie będą odbywali wizyty w ośrodkach pomocy, urzędach, poradniach, przeprowadzając niezbędne działania związane z przybyciem do Polski. Kontakt: 601 142 442.
Jednocześnie MPŚ poszukuje chętnych do współpracy wolontariuszy, którzy posługują się językiem ukraińskim. Współpraca organizowana będzie na podstawie porozumienia o współpracy wolontariackiej. (jwb)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.