K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Scalanie Słupska

0

W dniu 29 września prezydent Krystyna Danilecka-Wojewódzka powołała zespół ds. strategii rozwoju Słupska. Decyzja ta wiąże się z poszerzeniem od 1 stycznia 2023 roku granic administracyjnych miasta. Na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z 25 lipca br. obszar Słupska powiększy się kosztem sąsiadującej z nim gminy wiejskiej o 9,56 km2.
„Miasto potrzebuje dodatkowego impulsu rozwojowego, a umożliwią to tereny inwestycyjne części sołectwa Bierkowo, Strzelino i część strefy przemysłowej w sołectwie Płaszewko. To dodatkowe wpływy umożliwiające rozwój Słupska. Wsłuchaliśmy się równocześnie w głos mieszkańców gminy Słupsk, którzy nie wyrażali, na tym etapie, chęci włączenia do miasta. Przygotowaliśmy też dodatkowe rządowe środki finansowe dla gminy” – informował w lipcu rzecznik rządu Piotr Müller, odnosząc się do rozstrzygnięć władz centralnych w sprawie granic administracyjnych obu samorządów.
W składzie nowo powołanego przez prezydent Słupska zespołu znaleźli się: Łukasz Kobus – sekretarz miasta, Paweł Krzemień – kierownik referatu rewitalizacji w wydziale zarządzania funduszami słupskiego ratusza, Maciej Araszkiewicz – dyrektor wydziału polityki przestrzennej, Justyna Pluta – dyrektor wydziału zarządzania funduszami, Izabela Bonk – dyrektor wydziału geodezji i katastru, Katarzyna Maruszak – dyrektor wydziału zarządzania nieruchomościami, Joanna Wolska – główny specjalista wydziału polityki przestrzennej, Adam Kiwior – główny specjalista wydziału polityki przestrzennej, Tomasz Orłowski – zastępca dyrektora ZIM w Słupsku i Hubert Tosik – kierownik działu zarządzania strategicznego infrastrukturą miasta.
Celem działania zespołu będzie przede wszystkim opracowanie założeń i rekomendacji w zakresie kierunków rozwoju miasta, z uwzględnieniem nowo pozyskanych obszarów i dalszej jego ekspansji terytorialnej. Do zadań nowego podmiotu należeć będzie także m.in. przygotowanie stosownych projektów uchwał Rady Miejskiej w Słupsku, w tym dotyczących zmiany granic administracyjnych miasta, a także zainicjowanie lub podjęcie takich zadań, które skutecznie scalą tereny gminne przyłączane do Słupska. (jwb)

 

Skomentuj