K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Bieżnia w wodzie

0

Po ostatnich deszczach w Słupsku w wielu miejscach wystąpiły podtopienia ulic i posesji. Na jedną lokalizację szczególnie zwrócili uwagę mieszkańcy naszego miasta. Chodzi o nowo oddane do użytku boisko z bieżnią lekkoatletyczną przy Zespole Szkół Agrotechnicznych. Pod obiektem sportowym znajduje się zbiornik retencyjno-rozsączający, mogący pomieścić 15 tysięcy m3 deszczówki, którego budowa zakończyła się we wrześniu bieżącego roku. Jak wyglądał obiekt po niedzielnej ulewie, uwidocznił na swoich zdjęciach jeden z czytelników. (jwb)

Skomentuj