K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Ostatni odcinek S6 na prostej

0

Pod koniec września Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wyłoniła wykonawców dwóch odcinków drogi ekspresowej S6 na trasie Koszalin – Sławno i Sławno – Słupsk. Stało się to po tym, kiedy przedsiębiorstwo Polaqua, które pierwotnie miało je budować, zrezygnowało z udziału w realizacji projektu, wycofując się na trzy dni przed podpisaniem kontraktu. GDDKiA ponownie przystąpiła do analizy ofert złożonych przez kandydatów jeszcze pod koniec ubiegłego roku, co przyniosło rozstrzygnięcie w postaci wyboru konsorcjum firm Mirbud i Kobylarnia dla odcinka pierwszego i firmy Stecol dla odcinka drugiego. Pozostali oferenci, którzy nie zostali wybrani, mogli złożyć odwołania w tej sprawie do Krajowej Izby Odwoławczej.
.
Wczoraj GDDKiA poinformowała, że Prezes Urzędu Zamówień Publicznych bez uwag zakończył standardową kontrolę uprzednią przetargu na wykonanie blisko 23-kilometrowego odcinka S6 pomiędzy Sławnem a Słupskiem. Otwiera to drogę do podpisania umowy z firmą Stecol, co najprawdopodobniej nastąpi jeszcze w listopadzie br. Będzie to już ostatnia umowa na realizację drogi ekspresowej pomiędzy Szczecinem a Gdańskiem, ponieważ podobną, pod koniec września, podpisano z wykonawcą sąsiedniego odcinka Koszalin – Sławno.
.
Wartość robót na odcinku Sławno – Słupsk wynosi zgodnie z ofertą złożoną w przetargu 701,6 miliona złotych, natomiast na odcinku Koszalin – Sławno 657,93 miliona złotych.
.
W ramach zadania wykonawca „słupskiego” odcinka, Stecol, będzie odpowiedzialny za przygotowanie projektów wykonawczych i roboty budowlane. Musi także uzyskać decyzję o pozwoleniu na użytkowanie. Na opracowanie dokumentacji przewidziano 10 miesięcy, natomiast prace drogowe potrwają 19 miesięcy z wyłączeniem okresów zimowych. Dla inwestycji uzyskana została już decyzja ZRID.
.
Długość odcinka Sławno – Słupsk wynosi 22,9 kilometra. Trasa częściowo od strony południowej omijać będzie Sławno, przy którym powstanie węzeł drogowy. Trzy kolejne węzły wraz z infrastrukturą towarzyszącą pojawią się na wysokości Warszkowa, Wrześnicy i Sycewic. Jak informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, w planach jest też m.in. przebudowa dróg krzyżujących się z nowym odcinkiem S6, budowa dróg dojazdowych, a także awaryjnych wjazdów i przejazdów.
Zakończenie dwóch ostatnich odcinków S6 Koszalin – Sławno i Sławno – Słupsk planowane jest na 2025 rok. (Joanna Wojciechowicz-Bednarek, ryc.: GDDKiA)

Skomentuj