K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Reguły social mediów

0

Centrum Inicjatyw Obywatelskich zaprasza przedstawicieli trzeciego sektora na szkolenie dotyczące wykorzystania mediów społecznościowych. Uczestnicy reprezentujący organizacje pozarządowe działające w zakresie ekonomii społecznej zapoznają się z możliwościami prezentacji, jakie dają Twitter, Facebook, Instagram czy inne serwisy i aplikacje. Kreowanie aktywizującej komunikacji w tych kanałach, budowanie zaangażowania użytkowników sprzyjają umacnianiu pozycji danej marki i promocji jej działalności. Znajomość specyfiki social mediów, różnic pomiędzy nimi, targetu, a także narzędzi, jakie są do wykorzystania w tworzeniu własnego profilu, pozwolą uczestnikom szkolenia wzmocnić komunikację z innymi użytkownikami i skutecznie wykorzystać ją w promocji działań NGO.
.
Centrum Inicjatyw Obywatelskich kieruje swoją ofertę do stowarzyszeń, fundacji, spółdzielni socjalnych, centrów i klubów integracji społecznej, zakładów aktywności zawodowej, warsztatów terapii zajęciowej oraz innych podmiotów ekonomii społecznej. Szkolenie „Media społecznościowe dla organizacji pozarządowych” jest bezpłatne i odbędzie się 17 listopada 2022 roku o godzinie 16 w siedzibie CIO przy alei Henryka Sienkiewicza 19 w Słupsku.
.
Program zajęć obejmuje zagadnienia z zakresu wykorzystania mediów społecznościowych do promocji działań NGO, nowoczesnych programów i aplikacji do tworzenia atrakcyjnych treści w mediach społecznościowych oraz wykorzystania skutecznych programów i aplikacji do zarządzania pracą w NGO. Osoby, które chcą skorzystać z oferty Centrum Inicjatyw Obywatelskich, proszone są o wypełnienie i przesłanie online formularza zgłoszeniowego: https://forms.office.com/r/PbtQLmtzcv. Wszelkie pytania należy kierować na adres mailowy: [email protected] (Joanna Wojciechowicz-Bednarek)

Skomentuj