K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Lawendowa przed odbiorem

0

Dobiegają końca rozpoczęte w lipcu roboty drogowe przy budowie ulicy Lawendowej w Słupsku. Prowadzone one są w ramach Programu na rzecz zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019 – 2024, czyli rekompensat za tarczę antyrakietową w Redzikowie.

W ciągu niespełna pół roku ulica o nawierzchni z płyt betonowych zyskała nawierzchnię asfaltową. Przebudowane zostały skrzyżowania z nią i zjazdy na prostopadłe do niej sięgacze. Ulica zyskała ciąg pieszo-rowerowy, a przejścia dla pieszych zlokalizowane zostały na wyniesieniach i są wyposażone w doświetlacze. Roboty budowlane poprzedził prace instalatorów. Uregulowana wysokościowo jest już kanalizacja deszczowa, a dodatkowo powstał kanał technologiczny.

Do zakończenia prac i odbioru inwestycji – co ma nastąpić po koniec przyszłego tygodnia – pozostały jeszcze działania związane z zagospodarowaniem terenów zielenią i małą architekturą oraz naniesieniem oznakowania poziomego jezdni. Zaktualizowane będzie także oznakowanie pionowe. Dotychczasowe skrzyżowania równorzędne zmieniane są na skrzyżowania z drogami podporządkowanymi.

Koszt przebudowy ulicy sięgnął 4 milionów złotych, z czego 3,2 miliona stanowiło dofinansowanie z wspomnianego wcześniej programu rekompensat za zlokalizowanie tarczy antyrakietowej w Redzikowie. (rkh)

Fot. Ryszard Hetnarowicz

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.